Nemenkinkime gamtos išteklių - žmogaus proto dėka jie gali pasidaryti begaliniai. 
Mettrie, Julien Offray de La
 


Paieška:

YouTube
Atleidimas Išmintis Santykiai Žmonės

Tolerancija

Liaukimės vertinę žmones fragmentiškai, nes visi esame didesni ir sudėtingesni! Niekas nėra tik blogas ar ligotas. 

(Albisetti, Valerio. Laisvė mylėti. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2015, 78p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Kai kas mano, kad toleruoti, vadinasi, tapti kilimėliu prie durų. Bet tokie apibūdinimai yra tolimi nuo esmės ... Tolerancija - kai daug tuo metu tenka daryti, ir esate patenkintas; kai vyksta ne taip, kaip numatėte, ir nepatenkate į neviltį ... Tolerancijos jėga reiškia išlikti savigarboje ir nešvaistyti jėgų situacijai ar žmogui jį žalojant. Tai yra buvimas šeimininku ir pasirinkimas tinkamo, ramybės kupino atsakymo vietoje buvimo "vergu", kuris yra stumiamas ir traukiamas aplinkybių, skausmingai reaguoja ir praranda kontrolę. Šeimininkas mokosi nereaguoti ir išlikti tyloje. Numatydamas vieną žingsnį į priekį, jis "matys ir nematys", "girdės ir negirdės" - jis bus dvasinėje pusiausvyroje (atsiribijęs). 

(Laumenskaitė, Egidija. Laiko šauksmas. Vilnius: Petro ofsetas. 2016, 39-40p.)
Balsuoti:
 3.8 (8)
Komentarai (0)
Bėda ta, ... kad mes netikime esą tokie panašūs, kokie iš tikrųjų esame. Mes visi - baltieji ir juodaodžiai, katalikai ir protestantai, vyrai ir moterys. Jei sugebėtume matyti daugiau to bendrumo, gal visas pasaulis panūstų susijungti į vieną didžiulę žmonių šeimą, ir gal rūpintumės ta šeima ne prasčiau, nei dabar rūpinamės savąją.
- Patikėk manim, kai miršti, išvysti šią tiesą. Mūsų visų pradžia vienoda - gimimas, ir galas tas pats - mirtis. Tad kuo galime jau taip labai skirtis?
- Tai didžiajai šeimai verta atiduoti laiką ir jėgas. Verta atiduoti šitai žmonėms. Tai prasmingas indėlis. Reikia pasistengti sukurti,kad ir nedidelę bendruomenę tų, kuriuos tu myli ir kurie myli tave.  

(Albom, Mitch. Antradieniai su Moriu. Kaunas: Trigrama. 2008, 169p.)
Balsuoti:
 3.8 (13)
Komentarai (0)
Senyvas žydų šventikas paklausė savo mokinų:
- Pagal ką galima atpažinti akimirką, kai naktis pereina į dieną?
- Gal tai mirksnis, kai jau gali atskirti šunį nuo avies?
- Ne, - papurtė galvą šventikas.
- Gal tai momentas, kai tampa aišku, kur palmė, o kur fikusas?
- Ne, - pakartojo senolis.
- Tai kaipgi? - paklausė mokiniai.
- Kai pažvelgęs į bet kurio žmogaus veidą pamatai jame savo brolį arba seserį. Iki tol tavo širdyje naktis. 

(Ferrero, Bruno. 365 trumpi pasakojimai sielai. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2011, 92p.)
Balsuoti:
 4.7 (49)
Komentarai (0)
Visa tai liudija, kad žemėje tėra dvi ir tik dvi žmonių "rasės": padorių žmonių "rasė" ir - nepadorių. Visur išplitusios abi "rasės", jos prasiskverbia į kiekvieną grupę; nė vienos grupės nesudaro vien tik padorūs ar vien tik nepadorūs žmonės, šia prasme nė viena grupė nėra "rasiškai gryna" ... 

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 98p.)
Balsuoti:
 4.1 (43)
Komentarai (2)
Žmogišką gerumą galima atrasti kiekviename žmoguje, taigi net ir toje grupėje, kurią visi norėtų pasmerkti. 

(Frankl, Viktor Emil. Žmogus ieško prasmės. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2008, 97p.)
Balsuoti:
 4.3 (61)
Komentarai (2)
... argi baimė nėra pagrindinė nepakantumo priežastis? 

(A.A.W.S. Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų. Vilnius: Lietuvos AA tarnyba. 2007, 136-137p.)
Balsuoti:
 4.0 (36)
Komentarai (0)
Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui.
(10:24-25) 

Balsuoti:
 4.2 (33)
Komentarai (0)
Turtuolis ir vargšas turi bendrą ryšį:
jų abiejų Kūrėjas yra VIEŠPATS.
(22:2)  

Balsuoti:
 3.8 (33)
Komentarai (0)
Kas skriaudžia vargšą, įžeidžia jo Kūrėją,
o kas pasigaili beturčio, teikia jam garbę.
(14:31)  

Balsuoti:
 4.0 (33)
Komentarai (0)
Surasta: 11
1 2