... linkiu, kad būtumėte išmintingi tuo, kas gera, ir neišmaną to, kas bloga.
(16:19) 
 


Paieška:

YouTube
Bendravimas Dovanos Vienatvė Žmonės

Draugai

Ištikima širdis ne visada šneka meiliais žodžiais. 

(Tolkinas, J. R. R.. Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės. 2 dalis. Vilnius: Alma littera. 2021, 152p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Didžiausias draugystės žygdarbis yra ne tiek parodyti savo trūkumus draugui, kiek atverti draugo akis jo paties trūkumams.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 92p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Daugumas draugų atima norą turėti draugysčių, panašiai kaip daugumas dievobaimingų žmonių atima norą būti dievobaimingam.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 95p.)
Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Jei mūsų draugai mus apgavo, tai mes galime šaltai reaguoti į jų draugystės ženklus, tačiau privalome visuomet užjausti juos nelaimės valandoje. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 97p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Tikras draugas yra visų turtų didžiausias, bet taip pat jis yra ir tasai turtas, kurį žmonės mažiausiai rūpinasi įsigyti.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 122p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Tuo ankstyvuoju vaikystės laikotarpiu, bendraudamas su kaimo mokyklos draugais, padariau vieną atradimą: būdamas su jais, aš nutoldavau nuo savęs. Su draugais būdavau kitoks, nei būdamas vienas namuose. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 38p.)
Balsuoti:
 4.8 (8)
Komentarai (0)
... tikrieji draugai - tie, kurie yra šalia mūsų,kai mums sekasi. Kie linki mums gera, džiaugiasi mūsų pergalėmis. Netikri draugai atsiranda tik mums sunkiu metu, rodydami savo liūdną veidą, savo "solidarumą", nors iš tiesų mūsų kančios jų pasigailėtinam gyvenimui didelė paguoda.  

(Coelho, Paulo. Zahiras. Vilnius: Vaga. 2006, 71-72p.)
Balsuoti:
 4.5 (15)
Komentarai (0)
Kur susikerta bičiuliški keliai, ten visas pasaulis kokią valandą atrodo kaip tėviškė. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 284p.)
Balsuoti:
 3.8 (5)
Komentarai (0)
Draugu pasirink atsikračiusį ydų,
Be blogų paskatų ir minčių. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 495p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)
Čeito skundas: Kai padėsite draugui bėdoje, jis, žinoma, prisimins jus - kai vėl paklius į bėdą. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 27p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 80
  1 2 3 4 5   Sekantis