Juk ir žmogus yra tarytum medis. Juo stiebiasi aukščiau į viršų ir į šviesą, juo vis giliau jo šaknys skverbiasi į žemę, tamsą, gylį - į tai, kas bloga. 
Nyčė, Frydrichas
 


Paieška:

YouTube
Bėdos
Išlaidumas
Paskola
Skurdas
Taupumas
Turtas
 

Skola

Sėkmingai kariaudamas, jis [Cezaris] ne blogiau sprendė ir taikos reikalus: įvedė santarvę tarp miestų, bet labiausiai stengėsi nutraukti skolintojų ir skolininkų ginčus. Jis įsakė, kad skolininkas kiekvienais metais išmokėtų skolintojui du trečdalius savo pajamų, o sau pasiliktų trečiąją dalį, kol tokiu būdu bus išmokėta visa skola. 

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 250p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
„Ką tu dabar galvoji apie mane? — staiga paklausiau aš.—
Ar aš turiu žmogaus, ar vergo sielą?"
„Ar nori grąžinti savo skolas Babilone?" - savo ruožtu paklausė ji.
„Taip, bet neišmanau, kokiu būdu."
„Jeigu patenkintas leidai bėgti metams nesistengdamas jų grąžinti, vadinasi, turi tik niekingą vergo sielą. Ne žmogus yra tas, kuris negerbia savęs, o savęs negali gerbti nė vienas kuris negražina skolų."
„Bet ką aš galiu padaryti būdamas vergu Sirijoje?"
„Ir pasilik vergu Sirijoje, tu ištižėli."
„Aš ne ištižėlis," — karštai paprieštaravau.
„Tad įrodyk tai."
„Kaip?"
„Argi tavo didysis karalius neįveikia savo priešų, kaip tik gali, kad ir kokias turėtų pajėgas? Tavo skolos yra tavo priešai. Jos išvijo tave iš Babilono. Tu palikai jas nekontroliuojamas, ir jos pasidarė tau pernelyg sunkios. Jeigu būtum stojęs į kovą su jomis kaip žmogus, būtum galėjęs jas įveikti ir likti gerbiamas savo miestelėnų. Bet tavo siela pabūgo, ir štai tavasis orumas pažemintas tiek, jog esi vergas Sirijoje."
Aš daug galvojau apie jos nemalonius kaltinimus ... 

(Clason, George S.. Turtingiausias Babilono žmogus. Kaunas: Trigrama. 1998, 100p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Maža skola daro žmogų skolininką, didelė - priešą. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 55p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... žmogus, tiek, kiek jis yra tikintysis, nieko neskolingas niekam kitam, bet viską - Dievui. 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
[Komentaras] Pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Dievo Asmeniui savaime panaikina visus įsiskolinimus. 

(Bhagavad-Gita. The Bhaktivedanta Book Trust. 1990, 61p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Tačiau ką daryti, jei esate smarkiai įsiskolinę? Kiek įmanoma greičiau kreipkitės į viešą skolininkų ir nemokiųjų konsultaciją. 

(Thiels, Cornelia. Tausokite savo jėgas. Vilnius: Alma littera. 2004, 131p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Neskubus ir išmintingas kreditorius iš kai kurių padarė gerus skolininkus, palaikydamas ir užvilkinimu pagelbėdamas.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 568p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)