Spręsti apie žmogaus gyvenimo prasmę neįmanoma iš jo trukmės. Juk skaitomą biografiją irgi vertiname ne pagal jos "ilgį", knygos puslapių skaičių, o pagal turiningumą.
Frankl, Viktor Emil
 


Paieška:

YouTube
Gerovė [Skolos] Švaistymas Turtas

Paskola

Jaunystė ambicinga. Jaunas žmogus trokšta greitai pralobti ir todėl dažnai neapgalvojęs prasiskolina. Nepatyręs jaunuolis negali suprasti, kad skola yra kaip gili duobė, į kurią galima greitai įkristi ir ilgai bei veltui bandyti iš jos išsikapanoti. Tai liūdesio ir apgailestavimų duobė, kurios nepasiekia saulės šviesa ir neramus miegas drumsčia naktį.
Vis dėlto aš nesakau, kad nereikia skolintis aukso. Aš skatinu tai daryti. Aš patariu skolintis, jei tikslas išmintingas. 

(Clason, George S.. Turtingiausias Babilono žmogus. Kaunas: Trigrama. 1998, 83-84p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nesėkmė persekioja kiekvieną, kuris daugiau galvoja apie skolinimąsi negu apie grąžinimą. 

(Clason, George S.. Turtingiausias Babilono žmogus. Kaunas: Trigrama. 1998, 95p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Džonso lygiagreti loginė išvada: Jeigu norite gauti paskola, pirmiausia turite įrodyti, kad jums jos nereikia. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 17p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Esu žmogaus dydžio aprengiama lėlė. Sudaigstyta iš paskolų ir užstatų. Bet kam rūpi šis sielvartas? 

(Murakami, Haruki. Dansu dansu dansu. Vilnius: Baltos lankos. 2006, 289p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Neskolink ir neimk skolon, nes lengva
Sykiu netekt ir pinigų, ir draugo,
Be to, taupumas dyla į skolas. 

(Šekspyras, Viljamas. Hamletas. Raštai I. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 197p.)
Balsuoti:
 4.5 (17)
Komentarai (0)
Neskolink žmogui, galingesniam už save;
jeigu ką nors skolini, laikyk tai nuostoliu.
(8:12) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Jaunimas turėtų būti taip auklėjamas, kad jis bet kokiose aplinkybėse nepagadintu savo gyvenimo jokiais piniginiais pasižadėjimais, kurie griauna jo laisvę. 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 14
1 2