Kadangi bausmė už nedorus darbus ne tuoj ištinka, žmogaus širdis įsidrąsina daryti pikta.
(8:11)  
 


Paieška:

YouTube
Kūryba Prigimtis Talentas Pašaukimas

Genijus

Būti savim anaiptol nėra paprasta, tam reikalingas didis talentas. Dabar dažnai pamanau, kad genialumas tėra viso labo tobulas gebėjimas begal tvirtai, užsispyrus, ligi pat galo išlikti pačiu savimi. 

(Gavelis, Ričardas. Jauno žmogaus memuarai. Vilnius: Vaga. 1991, 7p.)
Balsuoti:
 4.5 (10)
Komentarai (0)
... istorijoje pasitaiko, kad vėliau aptinkamos tendencijos, kurios retrospektyviai atrodo pranašaujančios didžiąsias dabarties naujoves. Tačiau vis dėlto naujovės mažų mažiausiai tematizuoja kažką, kas anksčiau nebuvo tematizuota. Tokiam tematizavimui reikia genijaus; toks tematizavimas sukuria naują kalbą.  

(Levinas, Emanuelis. Etika ir begalybė. Vilnius: Baltos lankos. 1994, 31p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
... genijai dažnai būna susižavėjimo, nuostabos, bet ne meilės objektai. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 129p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Kiekviename genialiame darbe mes atpažįstame mūsų pačių atmestas mintis; jos grįžta pas mus su tam tikru svetimu didingumu. 

Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
Emersono pastebėjimas: Kiekviename genijaus darbe mes atpažįstame kažkada paneigtas savo pačių mintis. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 14p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Didieji genijai turi savo galią, savo garbę, savo didybę, savo pergalę, savo spindesį, ir nėra reikalingi kūniškosios didybės, su kuria nesusiję. Jie yra regimi ne akimis, bet protu, ir to gana.  

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 246p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Genijus ir vidutinybė skiriasi tuo, kad pirmasis duoda valią savo kūrybinei vaizduotei, kai antrasis neturi supratimo apie tokią galimybę. 

(Hillas, Napoleonas. Galvok ir būk turtingas!. Kaunas: Gardenija. 2004, 181p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Genialumas dažnai apibūdinamas kaip "sugebėjimas sutelkti dėmesį į vieną dalyką vienu metu". 

(Ziglaras, Zigas. Sėkmė žaliems. Kaunas: Smaltijos leidykla. 1999, 107p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)