Juk draugystė - tai bendravimas. Ir kaip žmogus elgiasi pats su savimi, taip elgiasi ir su savo draugu.
Aristotelis
 


Paieška:

YouTube
Darbas
Dorybė
Valia
Geri darbai
Išsekimas
Saviugda
 

Pareiga

Daug geriau, nors ir nevykusiai, atlikti savo pareigas, negu puikiai svetimas. 

(Bhagavad-Gita. The Bhaktivedanta Book Trust. 1990, 182p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Kas įgyjama mylint, lieka visiems laikams. Tai, kas įgyjama nekenčiant, gyvenime tampa našta, nes tai padaugina neapykantą. Žmogaus pareiga - mažinti neapykantą ir skleisti meilę. 

(Gandhi, Mahatma. Kelias Dievo link. Vilnius: Dialogo kultūros institutas. 2003, 54p.)
Balsuoti:
 3.8 (9)
Komentarai (0)
Pareiga - tai prievolė, kurią žmogus prisiima kitų žmonių atžvilgiu, savarankiškai apsispręsdamas arba savanoriškai susitardamas su kitais žmonėmis. Jei pareiga yra primesta - jis nepriima jos kaip savo pareigos, o tik kaip svetimos, priešiškos sau valios išraišką. Pareigą žmogus būtinai turi prisiimti savo laisva valia, antraip supranta pareigą kaip išorinę prievartą ir tada visokiais būdais stengiasi jos išvengti.
Pareigos neatsiejamai susijusios su teisėmis. Prisiimdamas pareigą - įsipareigodamas tam tikriems žmonėms - asmuo įgyja teises tų žmonių atžvilgiu.  

Balsuoti:
 4.4 (12)
Komentarai (0)
Kas, jausdamas pareigą nevykdo jos, tas yra bailys. 

(Konfucijus. Pašnekesiai. Vilnius: Tyto alba. 2004, 28p.)
Balsuoti:
 4.5 (11)
Komentarai (0)

Kad aš skelbiu Evangeliją, tai neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievolė, ir vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos!
(9:16)


Balsuoti:
 3.0 (6)
Komentarai (0)