... malda, ypač meditacija ir kontempliatyvioji malda, veikiau yra ne būdas rasti Dievą, bet būdas pailsėti Jame, kurį radome ... 
Merton, Thomas
 


Paieška:

YouTube

Ekonomika

Žydų ekonominis elgesys buvo orientuotas tiesiog normų leidžiamo mažiausio pasipriešinimo kryptimi. Praktiškai tai reiškė, kad "pasipelnymo instinktas", kuris yra paplitęs visuose sluoksniuose ir tautose (tik veikia skirtingu būdu), buvo nukreiptas į prekybą su svetimais, taigi - su "priešais" ... 

(Weber, Max. Religijos sociologija. Vilnius: Pradai. 2000, 288p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
Endrius Makintošas Ekvadoro finansininkų grietinėlei pranešė esąs pasirengęs tuojau pat pervesti į Ekvadorą bet kokiam įgaliotam asmeniui penkiasdešimt milijonų Amerikos dolerių, vis dar tokių pat vertingų kaip auksas. Didžioji Amerikos bankuose saugomo tariamo turto dalis tuomet buvo tapusi tokia grynai menama, tokia besvorė ir neapčiuopiama, kad bet kokį jo kiekį buvo galima akimirksniu persiųsti į Ekvadorą ar kokią kitą vietą, galinčią laidais ar per radiją priimti rašytinį pranešimą.
Makintošas laukė pranešimo iš Kito, kokią nuosavybę ekvadoriečiai už tokius pinigus sutiktų perrašyti jo paties, jo dukters ir Hirogučių vardu.
Tie pinigai nettgi nebus jo. jis susitarė, kiek reikės, pasiskolinti iš Čeiz Manhatano banko. Kad galėtų paskolinti, bankas iš kažkur gavo tiek, kiek reikia.
Taip, jei sandėris įvyktų, Ekvadoras laidais ar per radiją finansinį miražą galėtų dalimis persiųsti derlingoms šalims ir mainais gauti tikro maisto.
Ir žmonės maistą švariai sukirstų, sučiaumotų, apsilaižytų, ir iš jo liktų tik išmatos ir prisiminimas. Ir kas laukia Ekvadorėlio paskui?

(Vonegutas, Kurtas. Galapagai. Kaunas: Kitos Knygos. 2007, 70p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Pasaulio ekonomika – ne vakarėlis, kuriame kiekvienas atsipjauna gimtadienio torto gabalą; ji labiau primena vakarėlį, į kurį kiekvienas atsineša savo patiekalą.  

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Horngeno pastebėjimas: Realų pasaulį ekonomistai dažniausiai laiko ypatingu atveju. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 10p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Jūs mokate didelius mokesčius gerovės sistemai išlaikyti, tokius didelius, kad ta pati sistema priversta mokėti pašalpas daugybei žmonių. 

(Whilde, Stefan. Zaratustra kalba makaronams. Kaunas: Kitos Knygos. 2011, 79p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... nemoralus, skrupulų nepripažįstantis kapitalas gali veikti tik moralinės superstruktūros priedangoje, ir kiekvienas, atgaivindamas šitą viešąją moralę (piktindamasis, demaskuodamas ir t.t.), nenoromis pasitarnauja kapitalo tvarkai.

(Baudrillard, Jean. Simuliakrai ir simuliacijos. Vilnius: Baltos lankos. 2002, 22p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite! Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti; nei kelionmaišio, nei dvejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio.
(10:8-10) 

Balsuoti:
 3.0 (4)
Komentarai (0)
 Nesunku atspėti, kas gaus naudą iš integruotos pasaulinės ekonomikos - ji yra ... amerikietiškų tarptautinių pasaulio ekonominių institucijų veiklos sritis.

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 48p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... grobuoniškoje kapitalistinėje ekonomikoje valstybės kišimasis bus absoliuti būtinybė, siekiant išsaugoti žmogaus egzistenciją ir išvengti fizinės aplinkos destrukcijos. 

(Chomsky, Noam. Tikslai ir vizijos. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 23-24p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Gamybos procesai alino planetą, o buvo gaminamas daugiausiai visoks šlamštas. 

(Vonegutas, Kurtas. Čempionų pusryčiai. Kaunas: Kitos Knygos. 2006, 83p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 13
1 2