... jei ištirtum savo sielos gelmes ir išmatuotum erdvių aukštumas, išgirstum tik vieną melodiją, ir toje melodijoje akmuo su žvaigžde gieda tobulai sutardamos. 
Gibran, Kahlil
 


Dora

... vienas liūdniausių dalykų mūsų gyvenime - kad ... mes visi - visi visi! - ėmėm nebetikėti, jog galima ko nors nusipelnyti išties dorai ,,, nes gyvenimas mokė, kad dorai nieko nenusipelnysi. 

(Gavelis, Ričardas. Jauno žmogaus memuarai. Vilnius: Vaga. 1991, 57p.)
Balsuoti:
 4.7 (10)
Komentarai (0)
Kiekvienas gali pūsti dūmus kitam į akis ir vaidinti taurų personažą visiems matant, tačiau būti doram savo sielos gelmėse, kur viskas galima ir niekas nemato, - štai kur dorumo viršūnė. 

(Montenis, Mišelis de. Esė. Vilnius: Mintis. 1983, 191p.)
Balsuoti:
 4.7 (9)
Komentarai (0)
Neabejotina, kad dorovei turėtų būti esminis skirtumas, ar siela mari, ar nemari. Tačiau filosofai savo dorovės mokslą išvystė nepriklausomai nuo jo: jie svarsto, kaip praleisti vieną valandą.
Platonas - kad paruoštų krikščionybei. 

(Paskalis, Blezas. Mintys. Vilnius: Aidai. 1997, 75p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Niekas nėra doras atsitiktinai. Dorybės reikia mokytis. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 505p.)
Balsuoti:
 3.4 (5)
Komentarai (0)
... dorybė būdinga tik apšviestai, mokytai, nuolatiniu lavinimu aukštybes pasiekusiai sielai. Mes ir gimstame tam, tačiau be šito. Net geriausieji prieš lavindamiesi turi polinkį į dorybę, bet ne dorybę. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 330p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Dorybė [yra] ne kas kita, kaip teisingas protas. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 184p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... tai kas atima laimę, niekada negali būti dorybinga. 

Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Nei upių, nei vienuolių didžiadvasių,
nei giminių, nei moterų dorybės
Negalima mėginti niekados! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 235p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Kas nešvarius nešioja drabužius,
Tas sėda, kur pakliuvo.
Taip tas, kurio pašliję būna reikalai,
Nesaugo padorumo nė menkų likučių. 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 225p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Išklausykite dorovės esmę
Ir, ją išklausę, atminty laikykit:
Kas pačiam yra nemalonu,
Kitiem taip pat nereikia to daryti!

 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 196p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 23
1 2 3