Linksmas žvilgsnis pradžiugina širdį,
o gera žinia duoda stiprumo kaulams.
(15:30) 
 


Dora

Kuo žmogus yra suktesnis, tuo jis nedoresnis.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 196p.)
Balsuoti:
 2.0 (1)
Komentarai (0)
... žmogus negali būti dorovingas tikrąja to žodžio prasme be supratingumo, o supratingumas negali būti be būdo dorybės.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 185p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... doras žmogus darbuojasi ir dėl draugų, ir dėl tėvynės, o jeigu reikia, net savo gyvybę atiduoda. Jis atsisakys ir turtų, ir garbingų vietų, ir apskritai tų gėrybių, dėl kurių žmonės kovoja, o sau pasiliks tik kilnumą. Jis verčiau sutiktų trumpai išgyventi stiprius džiaugsmus negu ilgai iš lėto jausti silpną malonumą; jis verčiau norėtų vienerius metus gyventi kilniai negu daugelį metų gyventi kaip pakliuvo, verčiau padaryti vieną kilnų, didingą darbą negu daugybę smulkių darbelių.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 243p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 23
1 2 3