Žmogui, praradusiam tai, kas jam įprasta, atrodo, kad prarasta viskas.
Vydūnas
 


Paieška:

YouTube
Aistros Godumas Taupumas Turtas

Šykštumas

Kraštutinis šykštumas beveik visuomet apsigauna; jis dažniau negu kitos aistros nutolsta nuo savo tikslo arba, nuolankiai paklusdamas dabarčiai, be gailesčio aukoja jai ateitį.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 108p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Šykštumas dažnai sukelia prieštaringiausias pasėkas: begalė žmonių aukoja viską abejotinoms ir tolimoms viltims; kiti tinkamai neįvertina didelės naudos ateity ir iškeičia ją į smulkius interesus dabarty. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 108p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
... kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus.
(9:6) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Šykštuolis yra nedoras žmogus:
nusigręžia nuo artimo ir nesirūpina savimi.
(14:8) 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Šykštuolis skuba pralobti
ir nežino, kada skurdas jį užklups.
(28:22)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nevalgyk šykštuolio maisto,
netrokšk jo skanėstų.
Juk kaip plaukas gerklėje, taip ir jis!
„Valgyk ir gerk!“ – jis tau sako,
nors jo širdis nėra su tavimi.
Suvalgytą kąsnį išvemsi
ir burną tuščiai aušinsi mandagiais žodžiais.
(23:6-8)

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Vieni dosniai dalija ir turtėja,
o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.
(11:24)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... lošėjai, kišenvagiai ir plėšikai priklauso prie šykštuolių, nes jie siekia šlykštaus pelno. Mat ir vieni, ir kiti veikia dėl nedidelio pelno ir užsitraukia panieką: vieni nevengia didžiausių pavojų, kad tik ką sučiuptų, o kiti pelnosi iš draugų, kuriems jie turėtų duoti. Tad ir vieni, ir kiti trokšta pelnytis iš ten, iš kur nedera.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 127p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Na, o ko sau siekia šykštumas, nėmaž nesuprasntu:
ar begali kas būti dar beprasmiškiau už žmogų, kuris sau reikalauja tuo daugiau kelionpinigių,
kuo mažiau jam belieka kelio?!

Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Šykštumo yra dvi pagrindinės formos: stoka duodant ir perteklius imant, bet ne kiekviename žmoguje jas abi rasime...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 127p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)