Tinginystė ir silpnybė yra kovos ir blaškymosi ženklas. Todėl drąsiai galima tvirtinti, jog didžiausias gėris yra sielos darna.
Seneca, Lucius Annaeus
 


Aistros Godumas Taupumas Turtas

Šykštumas

Kraštutinis šykštumas beveik visuomet apsigauna; jis dažniau negu kitos aistros nutolsta nuo savo tikslo arba, nuolankiai paklusdamas dabarčiai, be gailesčio aukoja jai ateitį.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 108p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Šykštumas dažnai sukelia prieštaringiausias pasėkas: begalė žmonių aukoja viską abejotinoms ir tolimoms viltims; kiti tinkamai neįvertina didelės naudos ateity ir iškeičia ją į smulkius interesus dabarty. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 108p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
... kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus.
(9:6) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Šykštuolis yra nedoras žmogus:
nusigręžia nuo artimo ir nesirūpina savimi.
(14:8) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Šykštuolis skuba pralobti
ir nežino, kada skurdas jį užklups.
(28:22)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nevalgyk šykštuolio maisto,
netrokšk jo skanėstų.
Juk kaip plaukas gerklėje, taip ir jis!
„Valgyk ir gerk!“ – jis tau sako,
nors jo širdis nėra su tavimi.
Suvalgytą kąsnį išvemsi
ir burną tuščiai aušinsi mandagiais žodžiais.
(23:6-8)

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Vieni dosniai dalija ir turtėja,
o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.
(11:24)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... lošėjai, kišenvagiai ir plėšikai priklauso prie šykštuolių, nes jie siekia šlykštaus pelno. Mat ir vieni, ir kiti veikia dėl nedidelio pelno ir užsitraukia panieką: vieni nevengia didžiausių pavojų, kad tik ką sučiuptų, o kiti pelnosi iš draugų, kuriems jie turėtų duoti. Tad ir vieni, ir kiti trokšta pelnytis iš ten, iš kur nedera.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 127p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Na, o ko sau siekia šykštumas, nėmaž nesuprasntu:
ar begali kas būti dar beprasmiškiau už žmogų, kuris sau reikalauja tuo daugiau kelionpinigių,
kuo mažiau jam belieka kelio?!

Balsuoti:
 4.6 (5)
Komentarai (0)
Šykštumo yra dvi pagrindinės formos: stoka duodant ir perteklius imant, bet ne kiekviename žmoguje jas abi rasime...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 127p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)