... teisiamasis staiga išgirdo nepermaldaujamos sąžinės balsą, kuris liepė jam labiau gerbti šitą moterį, pripažinti daugiau teisių jos širdies polinkiams ... 
Dostojevskis, Fiodoras
 


Amžinybė [Egzistencija] Senatvė Sveikata

Nemirtingumas

Tai būtų šaunumėlis - niekados nepasenti! Bet tada amžinai tektų ruošti pamokas. Oi, kaip nenorėčiau! 

Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Vienas žmogus - niekas, vienas nemirtingasis - tai visi žmonės pasaulyje. 

(Borchesas, Chorchė Luisas. Smėlio knyga. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2008, 26p.)
Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Išminčiui jo gyvenimas toks pat ilgas, kaip dievui - visa amžinybė. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 139p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Brangiai atsieina būti nemirtingam: už tai tenka ne kartą mirti dar gyvam. 

(Nyčė, Frydrichas. Ecce homo. Vilnius: Apostrofa. 2007, 119p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti,– staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe.
(15:51-53) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje.
(22:30) 

Balsuoti:
 3.8 (6)
Komentarai (0)
Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus – kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbei.
(12:2) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
O tu eik savo keliu iki pabaigos ir ilsėkis! Prisikelsi savo atpildui dienų pabaigoje.
(12:13) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus,
padarė jį savo amžinybės paveikslu.
Bet per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį,
ir jo bičiuliai draugėje tai patiria.
(2:23-24)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Juk Dievas mirties nepadarė
ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi, –
tam, kad būtų, jis sukūrė visa.
Visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki,
jie neturi mirtinų nuodų,
Hadas žemėje neviešpatauja.
Juk teisumas yra nemarus.
(1:13-15) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 11
1 2