Kaip gydytojas, turiu nuolatos savęs klausti, koki žinią man perduoda pacientas. Ką jis man reiškia? Jei ligonis man nieko nereiškia, neturiu su juo jokio sąlyčio taško. Gydytojas tik tada gali daryti poveikį, kai jį paveikia paciento problema. "Tik tas sugeba gydyti, kas pats sužeistas". Tačiau jei gydytojas savo asmenybe dengiasi lyg šarvais, jo darbas bus be rezultatų.  
Jung, Carl Gustav
 


Paieška:

YouTube
Apkalbos
Bendravimas
Humoras Menas Santykiai

Kalba

Tikrasis iškalbingumas yra pasakyti visa, ko reikia, ir nė žodžio daugiau. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 60p.)
Balsuoti:
 4.8 (5)
Komentarai (0)
Dauguma žodžių atsirado atskiroms išorinio pasaulio tikrovėms apibūdinti, todėl jų nepakanka nusakyti vienai subtiliai tikrovei mumyse visuose. 

(Prather, Hugh. Užrašai sau. Kaunas: Trigrama. 2009, 71p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Kalba yra taisyklių valdoma garsų sistema, skirta prasmėms perduoti. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 116p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Visuomenės pažangos istorija - tai žmonių bendradarbiavimo, siekiant įveikti savo nepakankamumą ir trūkumus, istorija. Visi žino, kad kalba yra socialinis išradimas, bet tik nedaugelis supranta, kad asmeninis nepakankamumas buvo šio išradimo motina.  

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 43-44p.)
Balsuoti:
 3.6 (5)
Komentarai (0)
Tam, kad būtų ištartas žodis ... - turi būti tyla. Prieš tai ir po to. 

(Le Guin, Ursula K.. Žemjūrės burtininkas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1992, 130p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Kai žaizda padaryta peiliu, ji užgyja,
O kada liežuviu - neužgis. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 483p.)
Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)
Poetai sukūrė visus žodžius, todėl kalba yra istorijos archyvas, savotiškas mūzų kapas, jeigu galima taip pasakyti. Nors pirmapradė daugumos žodžių kilmė užmiršta, kiekvienas naujas žodis yra talento blyksnis. 

(Emersonas, Ralphas Waldo. Poetas. Vilnius: Vyturys. 2000, 39-40p.)
Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Žodžių galia yra tokia stipri, kad tinkamai parinkus pavadinimus nepakenčiami dalykai tampa priimtini. 

(Le Bon, Gustave. Minios psichologija. Vilnius: Vaga. 2011, 106p.)
Balsuoti:
 3.9 (11)
Komentarai (1)
... žodis yra tik kvietimo mygtukas, kuris parodo vaizdą. 

(Le Bon, Gustave. Minios psichologija. Vilnius: Vaga. 2011, 103p.)
Balsuoti:
 4.0 (10)
Komentarai (0)
Žodžių jėga susijusi su vaizdais, kuriuos jie primena, ir ta jėga visiškai nepriklauso nuo tikrosios žodžių reikšmės. Kartais stipriausiai veikia abstrakčiausi žodžiai. Pavyzdžiui, sąvokų demokratija, socializmas, lygybė, laisvė ir kt. reikšmės tokios neapibrėžtos, kad joms išsamiau paaiškinti neužtektų net storiausių tomų. Tačiau jų trumpi skiemenys turi stebuklingą jėgą, lyg jais būtų užkoduoti visų problemų sprendimai. Šie žodžiai apibendrina įvairius nesąmoningus troškimus ir jų išsipildymo viltį. 

(Le Bon, Gustave. Minios psichologija. Vilnius: Vaga. 2011, 102-103p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 71
  1 2 3 4 5   Sekantis