... jei pirma sužadinamas alkis ir tik tada pasiūlomas valgis, kiekvienas patiekalas atrodo kaip devyni medūs. 
Ksenofontas
 


Paieška:

YouTube
Dovanos Geri darbai Gėris  

Dėkingumas

Bet gražiausia, kas tik būna –
Jausti tylų dėkingumą. 

(Gėtė, Johanas Volfgangas fon. Faustas. Vilnius: Tyto alba. 2018, 297p.)
Balsuoti:
 3.0 (9)
Komentarai (0)
O mažulytis dėkingumo grūdas
Visad atsvers nedėkingumo pūdą. 

(Gėtė, Johanas Volfgangas fon. Faustas. Vilnius: Tyto alba. 2018, 436p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Žmonės ne tiktai geba pamiršti geradarystes ir nuoskaudas; jie net moka nekęsti tų, kas jiems darė gera, ir liautis nekentę tų, kurie juos skaudė. Praktika atsiteisti už gerą ir keršyti už bloga jiems atrodo vergystė, kuriai paklusti skaudu.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 8p.)
Balsuoti:
 3.6 (5)
Komentarai (0)
Mūsų dėkingumas kartais būna toks didelis, kad, atsiskaitydami su draugais už padarytas mums geradarybes, paliekame juos skolingus mums. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 97p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Dažniau apribojame savo dėkingumą, negu savo geismus ir lūkesčius.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 119p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Jeigu kas nors yra nedėkingas ir tu jam tai pasakai, – tu jį viso labo pasmerkti. Nieko neišspręsdamas 

Balsuoti:
 4.3 (3)
Komentarai (0)
Ateities viltys daro mus nedėkingus už tai, ką esame gavę ... 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 392p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nedėkingas tas, kuris be palūkanų atsilygina už geradarystę. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 257p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... mokykimės ramiai būti skolingi už geradarystes ir laukti progos atsirteisti, o ne dirbtinai ją sukurti. Neužmirškime, jog geismas kuo skubiau išsilaisvinti nuo įsipareigojimo yra nedėkingumo savybė. Mat niekas mielai neatlygina to, už ką nenoromis jaučiasi skolingas, ko širdis netraukia pas save laikyti, ką vadina našta, o ne dovana.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 540p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Puikus, didžiadvasio vyro tikslas yra tol pakęsti nedėkingąjį, kol jį padarysi dėkingą. Šis išskaičiavimas tavęs neapgaus. Ydos pasiduos dorybėms, jei neskubėsi jų nekęsti.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 479p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 12
1 2