Neapgalvoti žodžiai yra kaip kalavijo smūgiai,
o išmintingųjų liežuvis gydo.
(12:18)  
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Psalmynas

Visa tešlovina VIEŠPATIES vardą,
nes jis tarė, ir visa buvo sukurta.
Į savo vietas viską padėjo amžių amžiams,
nustatė darną, kuri niekados nesikeis.
(148:5-6) 

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jis paskelbė savo žodį Jokūbui,
savo įstatus ir įsakus Izraeliui.
To jis nepadarė jokiai kitai tautai, –
jo įsakų jos nežino.
Šlovinkite VIEŠPATĮ!
(147:19-20)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Debesimis jis apdengia dangų,
žemei parūpina lietaus, kalnuose želdina žolę.
Gyvuliams jis duoda pašaro
ir varnos jaunikliams lesalo.
Ne ristūno jėga jis mėgaujasi,
malonumo jam neteikia nei bėgiko greitumas.
VIEŠPATS gėrisi tais, kas jo pagarbiai bijo –
tais, kurie pasitiki jo ištikima meile.
(147:8-11)  

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Jis nustatė žvaigždžių skaičių, –
kiekvieną jų vardu vadina.
Didis yra mūsų VIEŠPATS ir galingas, –
beribė jo išmintis.
(147:4-5) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!
Šlovinsiu VIEŠPATĮ visą gyvenimą,
giedosiu šlovės giesmes savo Dievui,
kol gyvas būsiu.

Nepasitikėkite didžiūnais –
mirtinguoju, kuris negali išgelbėti.
Kai dvasia jį palieka,
jis sugrįžta į dulkes, –
tą pačią dieną žūva visos jo svajonės.

Laimingas žmogus,
kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, –
dedantis viltį į VIEŠPATĮ, savo Dievą,
kuris sukūrė dangų ir žemę,
jūrą ir visa, kas juose.
Jis amžinai laikosi savo pažadų, –
gina nuskriaustųjų teises,
alkaniems parūpina duonos.
VIEŠPATS išlaisvina kalinius,
VIEŠPATS atveria akis akliesiems.
VIEŠPATS pakelia gyvenimo palaužtuosius,
VIEŠPATS myli teisiuosius.
VIEŠPATS saugo ateivius,
padeda našlaičiui ir našlei,
bet suvingiuoja nedorėlių kelią.
VIEŠPATS amžinai viešpataus,
tavo Dievas, Zione, per visas kartas.
Šlovinkite VIEŠPATĮ!
(146:1-10) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
VIEŠPATS yra arti kiekvienam, kas jo šaukiasi –
visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta.
(145:18) 

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Visų akys žvelgia į tave su viltimi, –
tu duodi jiems peno, kai reikia.
Atveri savo ranką,
patenkini kiekvieno gyvūno troškimą.
(145:15-16) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
VIEŠPATS prilaiko kiekvieną, kas klumpa,
pakelia visus gyvenimo palaužtus.
(145:14) 

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS,
lėtas pykti ir pilnas gerumo.
Geras kiekvienam yra VIEŠPATS
ir gailestingas visiems savo kūriniams.
(145:8-9) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Laiminga ta tauta, kuriai taip klostosi,
laiminga ta tauta, kurios Dievas yra VIEŠPATS!
(144:15) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 41
  1 2 3 4 5   Sekantis