Gerai tave pažįstu. Nuolat troškai atrodyti dosnus ir kilnus tarsi koks senovės karalius. Galingam, taikiam valdovui tai gal ir tinka. Bet beviltišką valandą už švelnumą atsimokama mirtimi. 
Tolkinas, J. R. R.
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Psalmynas

Vaikai iš tikrųjų yra VIEŠPATIES dovana,
įsčių vaisius – palaiminimas.
Lyg strėlės galiūno rankoje
yra jaunystėje žmogui gimę sūnūs.
Laimingas žmogus, turintis daug tokių strėlių;
jis niekad nebus nugalėtas,
kai susikirs su priešais vartuose.
(127:3-5) 

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Jei VIEŠPATS nestato namo,
veltui triūsia tie, kurie jį stato.
Jei VIEŠPATS nesaugo miesto,
veltui budi sargai.
Tuščia jums anksti keltis
ir eiti vėlai gulti, –
jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną, –
nes VIEŠPATS, kuriuos myli,
pasirūpina jiems tebemiegant.
(127:1-2)

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Kas sėja ašarodamas,
ims derlių džiūgaudamas.
Nors žmogus išeitų verkdamas,
sėkla sėti nešinas,
jis sugrįš namo džiūgaudamas,
derliaus pėdais nešinas.
(126:5-6) 

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Juk VIEŠPATS yra didis Dievas,
galingas Karalius, kuris valdo visus dievus.
(95:3) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
„Kas mane myli, tą gelbėsiu, –
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu, –
su juo būsiu varge,
jį išgelbėsiu, pagerbsiu.
Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu jį savo išganymu“.
(91:14-16) 

Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Juk VIEŠPATS Dievas yra ir saulė, ir skydas;
jis teikia malonę ir garbę.
VIEŠPATS nešykšti nieko tiems,
kurie gyvena dorai elgdamiesi.
Galybių VIEŠPATIE, koks laimingas žmogus,
kuris tavimi pasitiki!
(84:12) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Esate dievai, – aš sakiau, –
jūs visi Aukščiausiojo sūnūs.
(82:6) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tau veidą paslėpus, jie nerimsta,
o alsavimą iš jų atėmus, jie miršta –
sugrįžta atgal į dulkes.
Tau atsiuntus savo dvasią, jie atgyja, –
tu atnaujini žemės veidą.
(104:29-30) 

Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Laimingi, kurių kelias be priekaišto,
kurie gyvena pagal VIEŠPATIES Mokymą.
Laimingi, kas laikosi jo įsakų,
ieško jo visa širdimi,
nedaro nieko pikto,
bet eina jo keliais.
(112:1-3) 

Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
Laimingi, kas elgiasi teisingai, ir visados daro, kas teisu.
(106:3) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 41
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis