Taip jau yra: piktadarys gali būti saugus, bet ramus negali būti. 
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Psalmynas

Vaikai iš tikrųjų yra VIEŠPATIES dovana,
įsčių vaisius – palaiminimas.
Lyg strėlės galiūno rankoje
yra jaunystėje žmogui gimę sūnūs.
Laimingas žmogus, turintis daug tokių strėlių;
jis niekad nebus nugalėtas,
kai susikirs su priešais vartuose.
(127:3-5) 

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Jei VIEŠPATS nestato namo,
veltui triūsia tie, kurie jį stato.
Jei VIEŠPATS nesaugo miesto,
veltui budi sargai.
Tuščia jums anksti keltis
ir eiti vėlai gulti, –
jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną, –
nes VIEŠPATS, kuriuos myli,
pasirūpina jiems tebemiegant.
(127:1-2)

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Kas sėja ašarodamas,
ims derlių džiūgaudamas.
Nors žmogus išeitų verkdamas,
sėkla sėti nešinas,
jis sugrįš namo džiūgaudamas,
derliaus pėdais nešinas.
(126:5-6) 

Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Juk VIEŠPATS yra didis Dievas,
galingas Karalius, kuris valdo visus dievus.
(95:3) 

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
„Kas mane myli, tą gelbėsiu, –
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu, –
su juo būsiu varge,
jį išgelbėsiu, pagerbsiu.
Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu jį savo išganymu“.
(91:14-16) 

Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Juk VIEŠPATS Dievas yra ir saulė, ir skydas;
jis teikia malonę ir garbę.
VIEŠPATS nešykšti nieko tiems,
kurie gyvena dorai elgdamiesi.
Galybių VIEŠPATIE, koks laimingas žmogus,
kuris tavimi pasitiki!
(84:12) 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Esate dievai, – aš sakiau, –
jūs visi Aukščiausiojo sūnūs.
(82:6) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tau veidą paslėpus, jie nerimsta,
o alsavimą iš jų atėmus, jie miršta –
sugrįžta atgal į dulkes.
Tau atsiuntus savo dvasią, jie atgyja, –
tu atnaujini žemės veidą.
(104:29-30) 

Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
Laimingi, kurių kelias be priekaišto,
kurie gyvena pagal VIEŠPATIES Mokymą.
Laimingi, kas laikosi jo įsakų,
ieško jo visa širdimi,
nedaro nieko pikto,
bet eina jo keliais.
(112:1-3) 

Balsuoti:
 4.3 (4)
Komentarai (0)
Laimingi, kas elgiasi teisingai, ir visados daro, kas teisu.
(106:3) 

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 41
Ankstesnis   1 2 3 4 5   Sekantis