Juodinti ar peikti fizines moters paveldėtas savybes - vadinasi, kurti vis naujas savimi nepatenkintų, neurotiškų moterų kartas.
Estes, Clarissa Pinkola
 


Paieška:

YouTube

Magija

Tai, ką mes miglotai vadinome magija, Amerikos indėnai puoselėja tūkstančius metų - kaip mes mokslą. Visi sunkumai, su kuriais mes susiduriame aiškindamiesi magijos esmę, kyla dėl to, kad neišmanome jos prasminių vienetų.  

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 177p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (1)
- Magija - tai valios pavertimas įrankiu, - paaiškino jis. - Tai poveikis aplinkai. Visa kame, ką nori paveikti, magas randa svarbiausią vietą. Norint būti magu, matyti nereikia, svarbu tik žinoti, kaip pasitelkti savo valią. 

(Castaneda, Carlos. Kita tikrovė. Kaunas: Luceo. 2012, 348p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Poetinė kūryba sukuria magišką erdvę, kurioje tai, kas šiaip nesuvienijama, yra sugretinama, tai, kas šiaip neįmanoma, tampa tikra. Ir šią įsivaizduojamą arba nerealią erdvę atitinka toks pat laikas, būtent poezijos, mito, pasakos laikas, kuris prieštarauja bet kokiam istoriniam ar kalendoriniam laikui ir kuris bendras visų tautų ir poetų sakmėms ir pasakoms... Kad ir kokia reta būtų tapusi tikroji magija, ir šiandien ji toliau tebegyvuoja mene. 

(Hesė, Hermanas. Skaitymai minutėms. Kaunas: Trigrama. 2004, 191p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Kiekvienas kelias, jei tik juo einant išsipildo svajonė, yra magiškas. 

(Coelho, Paulo. Piligrimas. Vilnius: Vaga. 2010, 9p.)
Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)