Kartais kvailys gali parodyti gudrumo, tačiau niekuomet neparodys proto. 
Larošfuko, Fransua de
 


Paieška:

YouTube

Lyderis

Tas žygis buvo ilgas ir sunkus; per vienuolika dienų makedoniečiai nujojo tris tūkstančius tris šimtus stadijų, dauguma kareivių labai pavargo, labiausiai dėl vandens stokos. Kartą Aleksandras sutiko šiose vietose kažkokius mekedoniečius, kurie mulais gabeno iš upės vandenį odiniuose maišuose. Pamatę Aleksandrą pačiame vidudieny kenčiantį troškulį, jie greitai pripylė šalmą vandens ir padavė jam gerti. Aleksandras paklausė, kam jie gabena vandenį. "Savo vaikams, - atsakė tie, - bet, kai tu būsi gyvas, kitus vaikus pagimdysim, jei šitų ir netektume." Po šitų žodžių Aleksandras paėmė šalmą į rankas, tačiau apsidairęs ir pamatęs, kad jo raitininkai visi atsigrįžo ir žiūri į vandenį, atidavė šalmą negėręs. Padėkojęs makedoniečiams, jis pasakė: "Jeigu aš gersiu vienas, šie žmonės neteks drąsos." Matydami jo susivaldymą ir kilnumą, raitininkai sukirto arkliams botagu ir ėmė šaukti, kad juos drąsiai toliau vestų, nes jie nejaučia nei nuovargio, nei troškulio ir net nelaiką save mirtingais, turėdami tokį karalių. 

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 211-212p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Grupės lyderis yra žmogus, kuris grupės veiksmams daro didesnę įtaką nei kiti jos nariai. Lyderis, kurio įtaka grupei remiasi jo užimamomis formaliomis pareigomis grupėje, vadinamas formaliu lyderiu ... neturint formalios valdžios įtakos pagrindas gali būti išskirtinės asmeninės savybės ir sugebėjimai. Toks lyderis vadinamas neformaliu. Grupei visuomet yra geriau kai jos formalus ir neformalus lyderis yra tas pats žmogus. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 350p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Šiuolaikinėje socialinėje psichologijoje dominuoja požiūris, kad lyderio asmenybės nėra (P. M. Muchinsky, 1993). Kas taps lyderiu, priklauso nuo grupės ir jos užduoties pobūdžio.
Grupės lyderiu negalima tapti prieš jos valią. Grupė pasirenka lyderį priklausomai nuo to,kokie poreikiai tuo metu yra aktualiausi grupės nariams. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 352p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Grupės narių pasitikėjimas lyderiu skatina juos tikėtis, kad lyderis neveiks prieš grupės interesus. Kadangi grupės lyderiu negalima tapti prieš grupės valią, lyderiais tampa žmonės, gerai atitinkantys grupės normas. Nors atitikimas grupės normoms yra būtina tapimo lyderiu sąlyga, tačiau ji nėra pakankama. Lyderiai sugeba suderinti atitikimą grupės normoms su išskirtinumu, kuris leidžia nustatyti tendencijas, apibrėžti naujas grupės veiklos kryptis, transformuoti senas normas ir kurti naujas. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 356p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Ir senieji, ir naujieji kolonistai visada demonstruodavo savo įsitikinimą, kad auklėtojų personalas nėra jiems priešiška jėga. Svarbiausioji tokios nuotaikos priežastis neginčijamai glūdėjo mūsų auklėtojų darbe, kuris buvo tiek kupinas pasiaukojimo ir, matyti, toks sunkus, jog savaime sukeldavo pagarbą.  

(Makarenka, Antonas. Pedagoginė poema. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1950, 84p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Dažniausiai iš pradžių lyderį užvaldo idėja, o paskui jis tampa tos idėjos apaštalu. Idėja lyderį taip apninka, kad viskas, kas yra už jos ribų, išnyksta ... Tikėjimas jų žodžiams suteikia magiško patrauklumo. 

(Le Bon, Gustave. Minios psichologija. Vilnius: Vaga. 2011, 116p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Dažniausiai lyderiai yra ne mąstytojai, bet veikėjai. 

(Le Bon, Gustave. Minios psichologija. Vilnius: Vaga. 2011, 116p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)