Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus.
(26:52) 
 


Paieška:

YouTube

Draugystė

… apie draugą reikia spręsti iš jo darbų. 

(Tolkinas, J. R. R.. Žiedų valdovas. Žiedo brolija. 1 dalis. Vilnius: Alma littera. 2021, 204p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Gėdingiau nepasitikėti draugais, negu būti jų apgautam. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 24p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Juk tik tuo, kuris sugeba saugoti paslaptį, galima pasitikėti; tai kiekvienos draugystės pagrindas.  

Balsuoti:
 4.3 (11)
Komentarai (0)
Aš noriu paremti draugus, net klystančius. Tačiau man turi būti aišku, kad remiu draugą, o ne jo klaidą. 

(Prather, Hugh. Užrašai sau. Kaunas: Trigrama. 2009, 137p.)
Balsuoti:
 4.7 (14)
Komentarai (0)
Draugystė, pagrįsta bendrais interesais, pasmerkta. Tikra draugystė - tai tvirtas tikėjimas tuo, kas kartą buvo įžvelgta, nesvarbu, visai neseniai ar kadaise.  

(Prather, Hugh. Užrašai sau. Kaunas: Trigrama. 2009, 117p.)
Balsuoti:
 3.6 (11)
Komentarai (0)
Aš labai kamavausi motinai nesant šalia. Nuo to laiko visada pajusdavau nepasitikėjimą išgirdęs žodį "meilė". Ilgus metus "moteris" man asocijuodavosi su įgimtu nepatikimumu. kita vertus, "tėvas" man reikšdavo patikimumą ir kartu bejėgiškumą. Tai pirmasis psichinis sutrikimas, su kuriuo susidūriau. Vėliau šį ankstyvą įspūdį teko peržiūrėti. Draugai, kuriais pasitikėjau, mane apvylė, tačiau moterimis, kuriomis nepasitikėjau, niekada nebuvau nusivylęs. 

(Jung, Carl Gustav. Atsiminimai, vizijos, apmąstymai. Vilnius: Margi Raštai. 2010, 23-24p.)
Balsuoti:
 3.0 (9)
Komentarai (0)
Ką reiškia draugauti? Atsakymas aiškus:
Draugauti - tai padėti, kuo gali. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 503p.)
Balsuoti:
 2.7 (7)
Komentarai (0)
Kai šypsosi veidas, tai dar ne draugystė;
Draugystė - kai šypsos širdis. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 502p.)
Balsuoti:
 4.3 (18)
Komentarai (0)
Ne dažnas bendravimas ugdo draugystę,
O noras būti kartu. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 502p.)
Balsuoti:
 3.0 (13)
Komentarai (2)
Garbingų žmonių draugystę paniekint
Blogiau nei daug priešų įgyt. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 492p.)
Balsuoti:
 3.1 (8)
Komentarai (0)
Surasta: 28
1 2 3