... labai gaila, kad Didžiajai Britanijai nepavyko pataisyti įstatymų, dėl ko kanapėms ir toliau taikomos tos pačios teisinės sankcijos, kaip ir pavojingiems narkotikams.
Gossop, Michael
 


Paieška:

YouTube

Draugystė

Aš visų pirma galvoju, kad bičiulystė gali egzistuoti tiktai tarp gerų žmonių.

Balsuoti:
 3.3 (4)
Komentarai (0)
Draugystė apsaugoja jaunus nuo klaidų, seniems pataria ir padeda, kai jėgos nusilpsta, o vyrus pačiame amžiaus stiprume ji paskatina kilniems darbams...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 210p.)
Balsuoti:
 2.1 (7)
Komentarai (0)
Nuotolis neišardo draugystės, o tik [trukdo] ją parodyti. Bet jeigu išsiskyrimas trunka ilgai, jis gali priversti užmiršti ir draugystę.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 216p.)
Balsuoti:
 4.4 (8)
Komentarai (0)
Priekaištai ir skundai kyla tiktai arba dažniausiai nauda pagrįstoje draudystėje.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 227p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
... artimiausia draugystė yra panaši į santykį su pačiu savim.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 237p.)
Balsuoti:
 4.7 (3)
Komentarai (0)
... palankumas yra draugystės pradžia...

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 238p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Artima draugystė galima taip pat tik su nedaugeliu.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 248p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Juk draugystė - tai bendravimas. Ir kaip žmogus elgiasi pats su savimi, taip elgiasi ir su savo draugu.

(Aristotelis. Rinktiniai raštai.. Vilnius: Mintis. 1990, 250p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Surasta: 28
1 2 3