Ankstyvojoje vaikystėje kiekvienas mano, kad visi pasaulį pato taip, kaip jis. bendraudami ir konfliktuodami su mus supančiais žmonėmis sužinome, kad kiti žmonės turi požiūrius ir vertybes, skirtingas nuo mūsų, kad jie siekia bendrauti su artimų pažiūrų žmonėmis, ir sužinom, kaip jie organizuoja savo santykius. 
Legkauskas, Visvaldas
 


Paieška:

YouTube
Apgaulė Apkalbos Tiesa  

Melas

[M]eluoti – tai nusigręžti nuo tarpusavio santykių. 

(Tereškinas, Artūras. Bjaurūs jausmai. Idėjos ir komunikacija. 2020, 42p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nuolatinis apgaudinėjimas yra menko proto požymis; beveik visuomet taip būna, kad tas, kas apgavyste prisidengia iš vieno šono, apsinuogina iš kito. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 32p.)
Balsuoti:
 4.1 (10)
Komentarai (0)
Žmonės nepagyventų ilgai visuomenėje, jeigu vieni kitų nekvailintų. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 24p.)
Balsuoti:
 2.8 (4)
Komentarai (0)
Jeigu mes imsimės niekuomet neapgaudinėti kitų, tai kiti mus dažniau apgaudinės. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 31p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Yra užsimaskavusių neteisybių, kurios taip vykusiai vaizduoja teisybę, jog nesileisti apgaunamam būtų tiesiog nepritinkantis daiktas.  

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 68p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jei versi meluoti savąją širdį,
Pavirs ji pati pelenais. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 485p.)
Balsuoti:
 2.3 (3)
Komentarai (0)
Kad ir kiek įrodinėtumėt jog kažkas yra melas, visada atsiras žmonių, tikinčių, jog tai - gryna teisybė. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 4p.)
Balsuoti:
 4.0 (7)
Komentarai (0)
Melas - tai netiesos sakymas.
Žmonės meluoja dėl įvairių priežasčių:
a) dėl nežinojimo (kai žmonės neturi informacijos ir nuoširdžiai galvoja, kad tai, ką jie sako, yra tiesa ...),
b) siekdami sau naudos ...,
c) siekdami pakenkti kitiems ...,
d) nenorėdami savo tiesa įskaudinti ir įžeisti kitų žmonių (pavyzdžiui nesako ligoniui tiesos, kad jis atrodo taip, lyg tuoj mirs ...),
e) kai nori pasirodyti geresni nei yra iš tikrųjų, (pavysdžiui, gavo už matematiką penketą, o giriasi, kad gavo dešimtuką),
f) kai "fantazuoja", kuria nerealias istorijas ...
Yra ir kitų melo priežasčių. Gal tu gali pratęsti šį sąrašą? 

Balsuoti:
 3.0 (10)
Komentarai (0)
Svarbiausia, pats sau nemeluokite. Kas meluoja pats sau ir klausosi savo paties melo, tas ilgainiui jokios tiesos nei savyje, nei aplinkui nebemato, vadinasi, pradeda nebegerbti nei savęs, nei kitų. Nieko nebegerbdamas, nieko ir nebemyli, o neturėdamas meilės ir ieškodamas sau užsiėmimo ir pramogų pasiduoda aistroms bei kūno geiduliams ir nuo savo ydų visai sugyvulėja, o visa tai dėl to, kad be paliovos meluoja ir žmonėms, ir pats sau. 

Balsuoti:
 4.4 (17)
Komentarai (0)
... kalbėti tiesą skausminga. Tačiau meluoti, kai esi verčiamas tai daryti, - dar skausmingiau. 

(Vaildas, Oskaras. De profundis. Vilnius: Charibdė. 1996, 143p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
Surasta: 14
1 2