Tiktai, kai vyras - tikras vyras, pažadina jis motery - moteriškumą
Nyčė, Frydrichas
 


Paieška:

YouTube

Meilės menas

Destrukcija yra nenugyvento gyvenimo pasekmė.

(Fromm, Erich. Meilės menas. Kaunas: Verba vera. 2004, 101p.)
Balsuoti:
 4.0 (1)
Komentarai (0)
Jei asmuo myli tik vieną žmogų ir yra abejingas kitiems, tai ne meilė, o (...) praplėstas egoizmas.

(Fromm, Erich. Meilės menas. Kaunas: Verba vera. 2004, 37p.)
Balsuoti:
 4.6 (8)
Komentarai (0)
Tikras meilės santykis nepalieka vietos pavydui. Juk tokiu atveju pavydas iš principo nepagrįstas, nes tikros meilės prielaida ta, kad mylimas žmogus suvokiamas kaip ypatingas ir nepakartojams, taigi iš esmės nepalyginamas su kitais žmonėmis. O konkurencija, kurios taip bijo pavyduolis, reikštų, kad jį galima lyginti su konkurentu mylimumo požiūriu. Tačiau neįmanomos jokios varžybos nei konkurencija, kai esi tikrai mylimas: kiekvienas žmogus tam, kuris jį myli, yra neprilygstamas ir todėl hors de concours [Už konkurso ribų(pranc.)].

(Fromm, Erich. Meilės menas. Kaunas: Verba vera. 2004, 202p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Meilė yra aktyvi žmogaus galia, kuri sugriauna sienas, skiriančias žmogų nuo artimųjų ir sujungia jį su kitais; meilė padeda įveikti izoliacijos ir atskirumo jausmą, kartu leisdama išlikti savimi, išsaugoti savo individualumą. Meilėje įmanomas paradoksas – du žmonės tampa viena, ir vis dėlto išlieka du.

(Fromm, Erich. Meilės menas. Kaunas: Verba vera. 2004, 20p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Infantiliška meilė grindžiama principu: „Aš myliu, nes esu mylimas“. Brandi meilė vadovaujasi kitu principu:“Aš esu mylimas, nes pats myliu“.
Nesubrendusi meilė teigia: „Aš myliu tave, nes tu man esi reikalingas“. Brandi meilė sako: „Tu man esi reikalingas, nes aš myliu tave“.

(Fromm, Erich. Meilės menas. Kaunas: Verba vera. 2004, 34p.)
Balsuoti:
 4.8 (5)
Komentarai (0)
Jei meilė būtų tik jausmas, nebūtų pagrindo pasižadėti – mylėsiu amžinai.

(Fromm, Erich. Meilės menas. Kaunas: Verba vera. 2004, 44p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
... meilė kitiems ir meilė sau nėra alternatyvos. Priešingai, meilė sau būdinga visiems, kurie geba mylėti kitus. Meilė iš esmės yra nedaloma...

(Fromm, Erich. Meilės menas. Kaunas: Verba vera. 2004, 47p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)