Tas, kuris susijaudinimo akimirką nepasiduoda sąmyšiui, be abejonės, ramybės valandomis išsiugdė dvasios tyrumą. Tas, kuris savo mirties valandą nepraranda savitvardos, dar gyvendamas suvokė daiktų esmę. 
Senovės kinų išmintis
 


Paieška:

YouTube
Drąsa
Jėga
Geri darbai
Vadovas
Pareiga
Sėkmė
Pagyrimai
Puikybė

Garbė

Dorybei mirus, ar bėra prasmė
Gyventi garbei? 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 166p.)
Balsuoti:
 5.0 (10)
Komentarai (0)
Garbė yra nematoma būtybė;
Dažnai ją turi tie, kur jos neturi. 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 108p.)
Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
Geras vardas - tuščia, nieko neverta išmonė; dažnai jis visiškai nenupelnytai įgyjamas ir be rimtos priežasties prarandamas; 

(Šekspyras, Viljamas. Otelas. Raštai II. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1961, 63p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
... žmonės, kurie neturi jokios savigarbos, neišmano, kaip rodyti pagarbą kitiems. 

(Sharma, Robin. Ką tau skyrė likimas. Kaunas: Luceo. 2007, 142p.)
Balsuoti:
 5.0 (10)
Komentarai (0)
Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: 'Užleisk jam vietą!' Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: 'Bičiuli, pasislink aukščiau!' Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.
(14:7-11) 

Balsuoti:
 4.3 (8)
Komentarai (0)
Kas teisins žmogų, kuris save pasmerkia?
Kas gerbs žmogų, kuris save teršia?
(10:29) 

Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
... netrokštant garbės gyvenimas paprastesnis. 

(Thiels, Cornelia. Tausokite savo jėgas. Vilnius: Alma littera. 2004, 154p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Juk karaliavimas ir mokslingumas niekad
Nesutampa: nes tik savam krašte
Karalių garbina, o mokslininką gi - visur! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 140p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kur pagarbą per didelę sutiksi,
Be ypatingos ir aiškios priežasties,
Nepasitikėjimą parodyk,
Ilgainiui kurs suteiks tau tikrą džiaugsmą! 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 122p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Net ir bekilmis, net kvailys ar niekšas,
Kurs net nežino, kas yra garbė,
Jei tik jisai karaliui patarnauja,
Bus pagerbtas visur ir visados!

 

(Višnušarmanas. Pančatantra. Vilnius: Mintis. 1990, 44p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 24
1 2 3