... išdavikai, kurie parduoda savo tėvynę, pirmiausia patys save parduoda.  
Plutarchas
 


Paieška:

YouTube
Drąsa
Jėga
Geri darbai
Vadovas
Pareiga
Sėkmė
Pagyrimai
Puikybė

Garbė

... Periklis, sakydamas kalbą Samo saloj kritusiems paminėti, iš tribūnos pavadino juos nemirtingais kaip dievai. "Juk ir dievų mes nematome, - kalbėjo jis, - bet iš garbės, kuri jiems teikiama, ir iš gėrybių, kurias iš jų gauname, sprendžiame, kad jie nemirtingi. Tokie yra ir piliečiai, mirę už tėvynę." 

(Plutarchas. Rinktinės biografijos. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962, 12p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Kas vaikos garbės ir puikuojas be saiko,
Tam gresia greita pražūtis. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 494p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Galiu tik pridurti, kad tas pats riteris, kuriam kepštelėjimas kito ranka atrodo nepataisoma blogybė, gavęs dešimt kartų stipresnį savo arklio spyrį, iš skausmo sukandęs dantis ir vos vilkdamas kojas aiškina, jog čia nieko baisaus nenutikę. 

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 103p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Jei sakyčiau, kad garbė - tai išorinė sąžinė, o sąžinė - tai vidinė garbė, ko gero, ši mintis ne vienam patiktų, bet ji būtų veikiau efektinga formuluotė, nieko tikrai ir išsamiai nepaaiškinanti. Todėl teigiu: objektyviai garbė yra kitų nuomonė apie mūsų vertę, o subjektyviai - mūsų šitos nuomonės baimė.  

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 76p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
... žmogų vertina pagal darbus ir veiklą, o ne pagal tai, ką pasako koks liežuvis. 

(Šopenhaueris, Artūras. Gyvenimo išminties aforizmai. Vilnius: Tyto alba. 2007, 93p.)
Balsuoti:
 5.0 (8)
Komentarai (0)
Pagarba randasi iš įtaką laiduojančios atsakomybės. 

(Whilde, Stefan. Zaratustra kalba makaronams. Kaunas: Kitos Knygos. 2011, 21p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kad požymis garbės patsai aukščiausias -
Mokėt prilygti gailestingumu
Dievams ... 

(Šekspyras, Viljamas. Koriolanas. Vilnius: Vaga. 1973, 181p.)
Balsuoti:
 4.1 (14)
Komentarai (0)
Dauguma iš tolo žavisi tuo, kas netikra, didingumą minia laiko gėriu. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 480p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Kokia beprotybė nuogąstauti, kad tavo garbę suterš tie, kurie patys neturi garbės! 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 335p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Pasivogtas gyvenimas - negarbingas, pasivogta mirtis - graži. 

(Seneca, Lucius Annaeus. Laiškai Lucilijui. Vilnius: Tyto alba. 2007, 201p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Surasta: 24
1 2 3