Paliktą likimo valiai pats likimas saugoja,
O visų prižiūrimas, likimui smogiant žūsta.
Miške gyvuoja paliktas beglobis,
O ir namie sunyksta tas, kurį globoja. 
Višnušarmanas
 


Paieška:

YouTube

Vonegutas, Kurtas

Jei žmogus, turįs gauti pinigus, kaip dauguma žmonių, nėra pripratęs prie turtų, turi nevisavertiškumo kompleksą ir nenusakomos kaltės jausmą, teisininkas gali pasisavinti kad ir pusę visų pinigų ir vis vien iš gavėjo sulauks ašaringos padėkos. 

Balsuoti:
 3.9 (7)
Komentarai (0)
... nuo šiol visos liaupsės bus skiriamos tiems, kas randa būdų, kaip uždirbti milžiniškus atlyginimus už nusikaltimus, kuriems uždrausti nebuvo priimta jokių įstatymų.  

Balsuoti:
 4.0 (5)
Komentarai (0)
Štai užduotis jums bičiuliai ... apmąstykite, kaip kvailai dabar pinigai eina iš rankų į rankas, o tada sugalvokite, kaip jie galėtų cirkuliuoti geriau. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... kada sąžinė nutildyta, greičiausiai iškylantis vadas esti racionalus egoizmas. 

Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Ištyręs, kas tuo metu ir toje vietoje laikoma normalumu, psichiatras su didžiu liūdesiu nustatė, kad normalūs, gerai prisitaikę prie gyvenimo žmonės iš aukštesniųjų klestinčios industrinės visuomenės sluoksnių iš viso vargiai gali girdėti savo sąžinės balsą. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... pripažinkime, kad kiekvienas iškrypimo atvejis iš esmės tas pat, kas blogai sujungti laidai. Motinėlė Gamta bei visuomenė reikalauja, kad žmogus nukreiptų savo lytinę energiją į tam tikrą vietą ir atliktų tam tikrus veiksmus. Dėl susipainiojusių laidų nelaimingasis entuziastingai vyksta į netinkamą vietą, išdidžiai, energingai atlieka kažką siaubingai nederamo; ir gali laikyti save laimės kūdikiu, jei jo neužmuš minia, o tik policininkai pavers amžinu invalidu.  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Gyvenimas ir taip sunkus, o žmonėms dar reikia nertis iš kailio dėl kažkokių pinigų. Mūsų šalyje visiems visko pakaktų, jei tik mes teisingiau dalytumės vieni su kitais.  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Žmonėms, gyvenantiems iš fizinio darbo, galas. Jie nereikalingi. 

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Ateis laikas, kai beveik visi vyrai ir moterys taps nebereikalingi kaip prekių, maisto, paslaugų ir naujos technikos gamintojai, kaip tiekėjai praktinių idėjų ekonomikos, inžinerijos, galbūt ir medicinos srityje. Taigi, jei nerasime priežasčių ir būdų branginti žmones dėl to, kad jie yra žmonės, beliks, kaip jau ne kartą siūlyta, jais atsikratyti. 

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Endrius Makintošas Ekvadoro finansininkų grietinėlei pranešė esąs pasirengęs tuojau pat pervesti į Ekvadorą bet kokiam įgaliotam asmeniui penkiasdešimt milijonų Amerikos dolerių, vis dar tokių pat vertingų kaip auksas. Didžioji Amerikos bankuose saugomo tariamo turto dalis tuomet buvo tapusi tokia grynai menama, tokia besvorė ir neapčiuopiama, kad bet kokį jo kiekį buvo galima akimirksniu persiųsti į Ekvadorą ar kokią kitą vietą, galinčią laidais ar per radiją priimti rašytinį pranešimą.
Makintošas laukė pranešimo iš Kito, kokią nuosavybę ekvadoriečiai už tokius pinigus sutiktų perrašyti jo paties, jo dukters ir Hirogučių vardu.
Tie pinigai nettgi nebus jo. jis susitarė, kiek reikės, pasiskolinti iš Čeiz Manhatano banko. Kad galėtų paskolinti, bankas iš kažkur gavo tiek, kiek reikia.
Taip, jei sandėris įvyktų, Ekvadoras laidais ar per radiją finansinį miražą galėtų dalimis persiųsti derlingoms šalims ir mainais gauti tikro maisto.
Ir žmonės maistą švariai sukirstų, sučiaumotų, apsilaižytų, ir iš jo liktų tik išmatos ir prisiminimas. Ir kas laukia Ekvadorėlio paskui?

(Vonegutas, Kurtas. Galapagai. Kaunas: Kitos Knygos. 2007, 70p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 59
  1 2 3 4 5   Sekantis