... informacija yra "prasminga" todėl, kad ji yra svarbi žmogaus poreikiams ... 
Legkauskas, Visvaldas
 


Paieška:

YouTube

Vonegutas, Kurtas

Žinok, netgi paskutiniam dvasnai darosi koktu gyventi nesuvokiant, kuriem velniam viso to reikia. 

(Vonegutas, Kurtas. Titano Sirenos. Vilnius: Alna litera. 1993, 68p.)
Balsuoti:
 4.3 (15)
Komentarai (0)
... aiškinti žmonėms, kokioje žiaurioje ir negailestingoje Visatoje jie gyvena, - sunkus ir nedėkingas darbas.

(Vonegutas, Kurtas. Titano Sirenos. Vilnius: Alna litera. 1993, 18p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Bet štai galiausiai išorybė neteko iš piršto laužto savo žavesio.
Tiktai vidaus platybės dar liko nepalytėtos.
Tiktai žmogaus siela plytėjo tarsi kokia terra incognita.
Prasidėjo išminties ir dorybės laikai. 

(Vonegutas, Kurtas. Titano Sirenos. Vilnius: Alna litera. 1993, 5p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
DABAR kiekvienas kvailys žino, kaip surasti gyvenimo prasmę pačiame savyje.
Tačiau žmonijai ne visada taip puikiai klojosi. Dar prieš kokį šimtą metų vyrai ir moterys nevaliojo taip lengvai įveikti slaptųjų užraktų savo viduje.
Jie net nebūtų galėję išvardinti nė vienos iš penkiasdešimt trijų sielos prieigų.
Tai buvo paskubomis sukurptų religijų klestėjimo metas.
Žmonija, nepastebėdama prasmės, slypinčios kiekvieno žmogaus gelmėse, nuolat žvalgėsi į išorę ir per amžius veržėsi tik tenai. Šitaip darydama ji tarėsi pažinsianti, kas ir dėl ko sukūrė pasaulį. 

(Vonegutas, Kurtas. Titano Sirenos. Vilnius: Alna litera. 1993, 5p.)
Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
Žmogus yra niekingas; jis nesukuria nieko, ką vertėtų sukurti, nežino nieko, ką vertėtų žinoti.

(Vonegutas, Kurtas. Katės lopšys. Vilnius: Vaga. 1996, 153p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Kodėl man turi rūpėti prasimanyti žaidimai, kai aplink vyksta tiek tikrų?

(Vonegutas, Kurtas. Katės lopšys. Vilnius: Vaga. 1996, 15p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Idealistinėje San Lorenso pertvarkos stadijoje Makeibas ir Džonsonas paskelbė, kad visos šalies pajamos bus paskirstytos po lygiai visiems suaugusiems šalies gyventojams...

(Vonegutas, Kurtas. Katės lopšys. Vilnius: Vaga. 1996, 122p.)
Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Daktaras Hionikeris mėgdavo sakyti, kad mokslininkas, nesugebąs paaiškinti aštuonerių metų vaikui, kuo užsiima, yra šarlatanas.

(Vonegutas, Kurtas. Katės lopšys. Vilnius: Vaga. 1996, 35p.)
Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Muzikai pasibaigus suklykiau Džiulianui Kasliui, kuris irgi buvo apkerėtas:
- O Dieve - gyvenimas! Kas pajėgia suprasti vieną vienintelę jo minutę!
- Net nesistenkite, - patarė jis. - Apsimeskite, kad suprantate ir gana.

(Vonegutas, Kurtas. Katės lopšys. Vilnius: Vaga. 1996, 164p.)
Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 59
Ankstesnis   6