Todėl teisingai jis atrodo didžiai dorovingas žmogus, nes vietoj visų dalykų pasirenka tai, kas gražu ir kilnu. Gali atsitikti, kad jis net kilnius darbus perleis draugui, nes gražu yra draugui suteikti galimybę negu pačiam juos atlikti.
Aristotelis
 


Paieška:

YouTube

Sistema

Fundamentali teorema: Naujos sistemos sukuria naujas problemas.
Loginė  išvada: Sistemų dauginti nebūtina.
Apibendrintas neapibrėžtumo principas: Sistemos yra linkusios plėstis, o vėliau ir susilieti.
Alternatyvios formuluotės:
1. Sudėtingos sistemos pateikia netikėtumų.
2. Didelių sistemų elgsena negali būti numanoma.
Loginė išvada: Didelė sistema, sukurta išplečiant mažą, neveikia taip pat kaip mažoji.
Funkcinė apgavystė: Nors darbuotojai ir neatlieka tam tikrų sistemos operacijų, sistema vis tiek rodys, kad tos operacijos atliekamos.
Operacinė apgaulė: Sistema nedaro to, ką teigia daranti.
Pirmasis sistematikos dėsnis: Veikianti sudėtinga sistema yra išsivysčiusi iš veikiančios paprastos.
Antrasis sistematikos dėsnis: Paskubomis sukurta sudėtinga sistema niekada neveiks, bus
neįmanoma ją pataisyti ir priversti veikti. Reikia viską pradėti iš naujo, nuo paprastos veikiančios sistemos.
Fundamentalūs aukštesniosios sistemų teorijos postulatai:
1. Viskas yra sistema.
2. Viskas yra didesnės sistemos dalis.
3. Visata - tai begalinė augančių ir nykstančių sistemų sistema.
4. Visos sistemos yra be galo sudėtingos. Paprastumo iliuzija atsiranda tik sutelkus
dėmesį į vieną ar kelis kintamuosius.
Le Sateljero principas: Sudėtingos sistemos yra linkusios priešinti save su savo funkcijoms.
Čelomėjaus principas: Kad sistema būtų pastovi, ją reikia labai dažnai kratyti. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 26p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)