Tarpgrupinė konkurencija ir priešiškumas yra didžiosios dalies žmonijos patiriamų negandų priežastis. Kraštutiniai tokių negandų pavyzdžiais gali būti karas ir genocidas. nenuostabu, kad tarpgrupinio priešiškumo mažinimas yra viena iš opiausių problemų, kurias bando išspręsti socialinė psichologija. 
Legkauskas, Visvaldas
 


Savivaizdis

Mums trūksta drąsos bendrai tvirtinti, kad mes visai neturime ydų, o mūsų priešai visai neturi dorybių, tačiau skyrium paėmus, mums nėra per daug svetimos tokios mintys.

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 89p.)
Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Mūsų priešų nuomonės apie mus yra arčiau tiesos, negu mūsų pačių nuomonės. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 101p.)
Balsuoti:
 3.5 (2)
Komentarai (0)
... kai gyveni puoselėdamas neįmanomas viltis, esi nevykėlis.  

(Eco, Umberto. Nr. 0. Vilnius: Tyto alba. 2015, 16p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Apvalom vandeniu išorę savo,
O vidų - garbingais darbais. 

(Thiruvalluvar. Tirukuralas. Senovės rytų poezija. Vilnius: Vaga. 1991, 485p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)