Ar nemanai, kad pačios seniausios bei išmintingiausios žmonių bendruomenės - valstybės ir tautos - labiausiai garbina dievus, o paties išmintingiausio amžiaus žmonės būna patys dievočiausi? 
Ksenofontas
 


Paieška:

YouTube

Raida

Vaikai, ypač pasiekę tam tikrą amžių, savo troškimų neturi planuoti ar savo poreikius mėginti tenkinti pasinaudodami tėvais. Tik taip jų psichika už savo šeimos ribų padės sistemingai tvarkyti jų poreikius ir troškimus. 

(Albisetti, Valerio. Kad būtume laimingi: psichoterapija visiems. Vilnius: Katalikų pasaulio Leidiniai. 2009, 33p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Kiekvieną savo amžiaus tarpsnį mes pradedame kaip naujokai, ir ne sykį mums itin stinga patirties, nors gyvenę esame nebe mažai metų. 

(Larošfuko, Fransua de. Mintys. Vilnius: Vaga. 1968, 91p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Bėgimą nuo vaikystėje patirtų kančių galima pastebėti ir religiniame klusnume, ir cinizme, ironijoje bei kitose susvetimėjimo su savimi formose, prisidengiančiose filosofija arba literatūra. Vis dėlto galiausiai kūnas ima maištauti. Net jei jį laikinai galima nuraminti narkotikais, cigaretėmis ar medikamentais, paprastai jo žodis būna paskutinis, nes saviapgaulę jis permato greičiau nei mūsų protas, ypač jei šis nuo vaikystės buvo kreipiamas funkcionuoti netikroje savastyje. Galima nepaisyti kūno žinios ar iš jos šaipytis, bet kiekvienu atveju verta atkreipti dėmesį į jo maištą. Jo kalba - tai autentiška tikrosios mūsų savasties ir gyvybingumo galių išraiška. 

(Miller, Alice. Kūno maištas. Vilnius: Vaga. 2012, 147-148p.)
Balsuoti:
 4.7 (6)
Komentarai (0)