... savo sielą suvokiame tiktai tada, kai atmetame visas svetimas jai aistras, visą įgytą kultūrą, visokį - ir gerą, ir blogą - turėjimą ... Kai tik mes patiriame ryšį su savo siela, tampame paprasti kaip vaikai, o juk tokie ir turėtume būti ... 
Vaildas, Oskaras
 


Namai

Fausnerio apibrėžimas: Namų ruoša - tai toks dalykas, kurio niekas nepastebi, nebent jos neatliktum. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 33p.)
Balsuoti:
 4.0 (3)
Komentarai (0)
Namai yra statomi išmintimi,
sutvirtinami supratimu,
o žinojimu jų kambariai pripildomi
visokiausių brangių ir gražių daiktų.
(24:3-4)  

Balsuoti:
 3.5 (4)
Komentarai (0)
Gero žmogaus namai pilni išteklių,
o nedoro žmogaus uždarbis kupinas rūpesčių.
(15:6)  

Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Išminčiaus namai ankšti, neišpuoselėti, be klegesio, be puošmenų, nesaugomi parsidavėlišku išdidumu paskirstančių minią durininkų, bet per šį tuščią, be vartininko slenkstį likimas neperžengia. Jis žino, kad jam nėra vietos ten, kur niekas nuo jo nepriklauso.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 69p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)