Kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus.
(26:52) 
 


Paieška:

YouTube

Moksliniai tyrimai

... mokslinis žinojimas - tai ne visas žinojimas, jis visada lenktyniaudamas ir konfliktuodamas egzistavo greta kitos žinojimo rūšies, kuri čia, kad būtų paprasčiau, bus vadinama naratyviniu žinojimu ... jei mokslinis žinojimas ir toliau eksteriorizuosis ... ir susvetimės vartotojų atžvilgiu ... tai sąlygoja vi­suotinę tyrinėtojų ir dėstytojų demoralizaciją; 

(Lyotard, Francois. Postmodernus būvis. Vilnius: Baltos lankos. 1993, 22p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)
Turtas, efektyvumas, tiesa tampa tos pačios lygties nariais. XVIII amžiaus pabaigoje, vykstant pirmajai industrinei revoliucijai, buvo atrastas šios lygties atvirkštinis dydis: nėra technikos be turto, bet nėra ir turto be technikos. Techniniam mechanizmui būtinos investicijos; kita ver­tus, optimizuodamas savo veikimą, jis kartu gali opti­mizuoti pridedamąją vertę. Tereikia, kad būtų realizuota ši pridedamoji vertė, t. y., kad būtų parduotas veikimo metu sukurtas produktas. Sistemos funkcionavimo ratas užsidaro: dalis pinigų, gautų pardavus produktą, skiriama tyrinėjimo fondui, siekiančiam dar labiau pato­bulinti mechanizmo veikimą. Štai šiuo momentu moks­las tampa gamybine jėga, t. y. įsijungia į kapitalo cirkuliacijos procesą. 

(Lyotard, Francois. Postmodernus būvis. Vilnius: Baltos lankos. 1993, 111p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)
Golombo matematinio modeliavimo "ne" dėsnis:
1. Netikėkite pirmojo laipsnio, pakelto trisdešimt trečiuoju laipsniu, pasekmėmis. "Cum grano šalis".
2. Neskaičiuokite tiksliai to, ka galite skaičiuoti apytiksliai. "Neįsijausk per daug".
3. Nevartokite jokios sistemos tol, kol jos nesuprasite supaprastintai ir kol negalėsite patikrinti, ar ji pritaikoma. "Naudokis tik taip, kaip nurodyta".
4. Netikėkite, kad modelis yra realus. "Nesuvalgyk meniu".
5. Neiškraipykite realybės tam, kad galėtumėt pagrįsti modelį. "Procrusto metodas".
6. Neapsiribokite vieninteliu modeliu; kiti modeliai padės jums suvokti daugiau skirtingų to paties reiškinio aspektų. "Įteisink poligamiją".
7. Nepritarkite jau diskredituotam modeliui. "Nespardyk padvėsusio arklio".
8. Neįsimylėkite savo modelio. "Pigmalionas".
9. A srities terminologijos netaikykite B sričiai, jeigu tai nepadeda nei vienai, nei kitai. "Nauji senų daiktų vardai".
10. Nemanykite, kad, atpažinęs demoną, jį įveikėte. "Puikybė". 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 21p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Edingtono teorija: Aiškinančių reiškinį hipotezių skaičius yra atvirkščiai proporcingas turimoms apie jį žinioms. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 19p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Viljamso ir Holando dėsnis: Surinkus pakankamai daug duomenų ir remiantis statistiniais metodais galima įrodyti bet ką. 

(Mikalauskas, Remigijus. Merfis kišenėje. Antologija 1. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 2001, 19p.)
Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)