Spėjimą ir žinojimą, kad Dievas yra, žmogus semia savu protavimu iš aplinkui jį esančio pasaulio, kuris neturi savyje pakankamo pagrindo būti ir todėl reikalauja Kito, kuris būtų pašaukęs į buvimą ir kuris jį šiame buvime išlaikytų. 
Maceina, Antanas
 


Paieška:

YouTube

Individualioji psichologija

Tik drąsūs, savimi pasitikintys ir pasaulyje tarsi namuose besijaučiantys žmonės gali išpešti naudos ir iš palankių, ir iš nepalankių gyvenimo aplinkybių. Jie niekada nebijo. Jie žino, kad gyvenime pilna sunkumų, bet žino ir tai, kad juos įmanoma nugalėti. jie pasiruošę spręsti visas gyvenimo problemas, kurios dažniausiai būna socialinės prigimties. Žmogus visuomet turi būti pasiruošęs socialiniam elgesiui. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 28-29p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Iškrypimai nėra paveldimi, jų šaltinis - aplinka, supanti vaiką brendimo metais. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 31p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (1)
Pamišėlis niekuomet nekalba sveiko proto kalba, kuri simbolizuoja aukščiausią socialinio intereso išugdymo laipsnį. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 35p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Žmonės visuomet siekia rasti tokią situaciją, kurioje jie pranoktų kitus - šis faktas padės mums suvokti visus socialinius procesus. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 52p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Mūsų uždavinys - išmokyti ... žmones atsikratyti savo neryžtingumo. Teisingiausia būtų juos padrąsinti, o klaidingiausia - kritikuoti ir slopinti jų entuziazmą. Turime padėti jiems suprasti, kad jie gali susidoroti su sunkumais ir spręsti gyvenimo problemas. Tai vienintelis būdas padėti žmogui pasitikėti savimi, ir tai vienintelė priemonė išgydyti menkavertiškumo jausmą. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 54p.)
Balsuoti:
 5.0 (5)
Komentarai (0)
Mes niekada nenustojame siekę pranašumo. Ties sakant, šis siekis formuoja individo sąmonę, jo psichiką. Kaip jau minėjome, gyvenimas - tai tikslo ar formos įgijimas, o pranašumo siekis yra šio proceso varomoji jėga. Tai lyg srautas, pagaunantis visa, kas pasitaiko kelyje. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 56p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Kol asmuo siekia pranašumo tramdydamas jį socialiniu interesu, tol jis gyvena naudingai ir gali nuveikti daug gero. Tačiau jei jam trūksta socialinio intereso, jis netinkamai pasiruošęs spręsti gyvenimo problemas. Kaip jau minėjome, šiai kategorijai galima priskirti problemiškus vaikus, pamišėlius, nusikaltėlius, savižudžius ir t. t. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 60p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... pranašumo kompleksas tampa vienu iš metodų, kurį individas gali pasirinkti norėdamas pabėgti nuo savo problemų. Jis ima manyti esąs pranašesnis už kitus, nors iš tiesų toks nėra, ir ši įsivaizduojama sėkmė kompensuoja menkavertiškumo jausmą, kurio jis negali iškęsti. Normalus žmogus neturi panašaus komplekso, jis netgi neturi pranašumo jausmo. Žinoma, jis siekia pranašumo ta prasme, kaip ir mes visi trokštame sėkmės, tačiau kol šis siekis išreikštas darbu, jis neveda į klaidingą savęs vertinimą, kuris yra bet kokios psichinės ligos pagrindas. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 68p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Individualiosios psichologijos tikslas yra socialinis prisitaikymas ... Iš tiesų kuo daugiau dėmesio skiriame konkretaus žmogaus psichiniam gyvenimui, tuo labiau suvokiame, kokį svarbų vaidmenį jame vaidina socialinis elementas. Individas tampa individu tik socialiniame kontekste. 

(Adler, Alfred. Gyvenimo mokslas. Vilnius: Margi Raštai. 2011, 138p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)