Abėcėlinė cituotų leidinių rodyklė
"Apie mirtį ir mirimą", Elisabeth Kubler-Ross
"Apie sielos ramybę", 
Seneka
"Bėgančios su vilkais", Clarissa Pinkola Estés
"Biblija"
"Diatribės",
Seneka
"Emocinis intelektas",
Daniel Goleman
"Faidras", Platonas
"Fragmentai", Herakleitas
"Gamtos klausimai", Aristotelis
"Gamtos klausimai", Seneka
"Gyvenimas su narkotikais" , Michael Gossop
"Ką darai daryk gerai", Orison Swett Marden
"Karo menas", Sun Tzu
"Katės lopšys", Kurtas Vonegutas
"Koranas"
"Kratilas", Platonas
"Laozi", Laozi
"Mažasis Princas",
Antuanas de Sent-Egziuperi
"Mažoji Tibeto Budizmo Antologija" (I tomas)
"Mažoji Tibeto Budizmo Antologija" (III tomas)
"Meilės menas"Erich Fromm
"Neurotiška mūsų laikų asmenybė", Karen Horney

"Norvegų giria", H. Murakami
"Pabėgimas iš laisvės", 
Erich Fromm
"Pamąstymai apie moralę", Epiktetas
"Pamiršta kalba", Erich Fromm
"Pareiga ir paralipomena", A. Shopenhauer
"Pašnekesiai", Konfucijus
"Priklausomybė ir malonė", Gerald G. May
"Pokalbiai apie senatvę ir bičiulystę", Ciceronas
"Pokalbiai su savimi", Aurelijus Augustinas
"Psichoanalizė ir filosofija", C. G. Jung
"Rinktiniai raštai", Aristotelis
"Sau pačiam", Markas Aurelijus
"Sielogyda", Viktoras E. Franklis
"Sokrato apologija", Platonas
"Tibeto mirusiųjų knyga",
Guru Rinpočė Padmasambhava
"Timajas. Kritijas", Platonas
"Upanišados"
"Valdovas", Nikolas Makiavelis
"Valstybė", Platonas
"Zen Mokytojas Varnas", Robert Atiken
"Žmogaus destruktyvumo anatomija", Erich Fromm
"Žmogus ieško prasmės", Viktoras E. Franklis
"Аналитическая психология"К.Г. Юнг


© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: citatos.com@gmail.com