Viktoras Emilis Franklis
(Viktor Emil Frankl)
1905 – 1997 m.
 
    Vienos universiteto neurologijos ir psichiatrijos profesorius, psichoterapeutas, pasaulinio garso mąstytojas, humanistas. Dar jaunystėje susidomėjo Freudo psichoanalize ir reguliariai susirašinėjo su Freudu.
    Sukūrė savo psichoterapinę sistemą - logoterapiją, todėl dar vadinamas Trečiosios Vienos Mokyklos įkūrėju.
    Antrojo pasaulinio karo metu, dėl savo tautybės, buvo įkalintas nacių koncentracijos stovykloje. Vėliau ši patirtis pasitarnavo rašant knygą "Žmogus ieško prasmės". Knygoje aprašoma niūri patirtis ir išdėstomi pagrindiniai logoterapijos principai.
    Kaip nurodoma įvairiuiose šaltiniuose Franklis išleido virš 32 knygų kurios buvo plačiai išverstos įvairiomis kalbomis.
Lietuvių kalba išleista:

"Nesąmoningas Dievas : psichoterapija ir religija"
"Žmogus ieško prasmės" (knygos citatų santrauka)
"Sielogyda" (knygos citatų santrauka)

Daugiau:
"Prasmės troškimas", Šiaurės atėnai, straipsnis
"Ką sako psichiatras apie moderniąją literatūrą?" bernardinai.lt, straipsnis


© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: zinios@inbox.lt