ABĖCĖLINĖ CITATŲ RODYKLĖ
Abejonės
Agresija
Aistros
Alkoholis
Amžinybė
Apgaulė
Apkalbos
Asmenybė

Atmintis
Baimė
Bausmė
Bedarbystė
Bėdos
Bendravimas
Blogis
Celibatas
Darbas
Dėkingumas
Demokratija
Depresija
Destrukcija
Dievas
Dorybė
Dovanos
Drąsa
Draugai
Egzistencija
Fanatizmas
Frustracija
Garbė
Gėris
Gerovė
Geri darbai
Gyvenimas
Gyvenimo
prasmė

Gyvybė
Godumas
Grožis
Homo-
seksualumas
Humoras
Idėjos
Intuicija
Išgyvenimai
Išlaidumas
Išmintis
Yda
Jėga
Kalba
Kaltė
Kančia
Karas
Karjera
Klaidos
Kliūtys
Knygos
Konfliktai
Kūnas
Kūryba
Kvailystė
Laikas
Laimė
Laisvė
Ligos
Likimas
Liūdesys
Loterijos
Malonumai
Meditacija
Meilė
Meilės pavydas
Melas
Menas
Mintys
Mirtis
Mokslas
Moteris
Narkotikai
Negalia
Nelaimė
Nelaiminga meilė
Nerimas
Netektys
Norai
Norma
Nuodėmės
Nusikaltimai
Pagyrimai
Panieka
Pasąmonė
Pasaulio
pabaiga
Pasaulis
Pasitikėjimas
Paskola
Paprastumas
Pareiga
Patyčios
Persivalgymas
Pilnatvė
Pyktis
Pradžia
Pranašystė
Prigimtis
Priklausomybės
Protas
Prostitucija
Puikybė
Ramybė
Religija
Sadizmas
Santykiai
Sapnai
Savęs pažinimas
Savižudybė
Saviraiška
Saviugda
Sėkmė
Seksas
Sektos
Senatvė
Siela
Skausmas
Skolos
Skriauda
Skurdas
Stiprybė
Sunkumai
Svajonės
Sveikata
Šeima
Šlovė
Švaistymas
Šykštumas
Talentas
Taupumas
Teisingumas
Teismai
Tėvai
Tiesa
Tikslas
Tinginystė
Tobulumas
Tolerancija
Turtas
Ugdymas
Užsispyrimas
Vadovas
Vaikų auklėjimas
Vaizduotė
Valdžia
Valstybė
Valia
Veikla
Vegetarizmas
Vertybės
Vienatvė
Viltis
Visuomenė
Žaidimai
Žala
Žiaurumas
Žinojimas
Žmogus
Žmonės

© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: citatos.com@gmail.com