Beje, Trautas yra parašęs knygą apie pinigų medį. Jam vietoj lapų auga dvidešimties dolerių banknotai. Žiedai - paskolos obligacijos, o vaisiai - brilijantai. Medis viliodavo žmones, po juo jie žudydavo vieni kitus ir savo lavonais labai puikiai tręšė medį. Nieko nepadarysi.

[*Kilgoras Trautas - rašytojas fantastas, išgalvotas K. Voneguto personažas.] 

Vonegutas, Kurtas
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Koheleto knyga

Išminčių posakiai yra tarsi akstinai, tarsi giliai įkaltos į akstinus vinys. Jie buvo duoti vieno mokytojo. O kas daugiau virš to, mano vaike, būk įspėtas! Knygos dauginamos be galo, daug mokslo nuvargina kūną.
(12:11)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Kvailojo triūsas taip jį nuvargina,
kad jis net nebežino, kaip nueiti į miestą.
(10:15)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Išmintis padeda pelnyti sėkmę.
(10:10)  

Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Jei sukiltų ant tavęs valdovo pyktis, nepasitrauk iš savo vietos, nes, pykčiui aprimus, atleidžiamos didelės kaltės.
(10:4)  

Balsuoti:
 4.5 (2)
Komentarai (0)
Viena negyva musė gali sugadinti kvepalų dirbėjo tepalą! Maža kvailystė nusveria išmintį ir pagarbą.
(10:1)  

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Išmintingo ramiai tartų žodžių mieliau paisoma, negu kvailių valdovo riksmo!
(9:17)  

Balsuoti:
 2.3 (4)
Komentarai (0)
... mačiau po saule ir šį išminties atvejį. Man jis pasirodė labai reikšmingas. Buvo vienas mažas miestas. Nedaug jame tebuvo gyventojų. Jo užpulti atžygiavo galingas karalius. Pastatęs aukštus apgulos bokštus, jį apsupo. Tame mieste gyveno beturtis išminčius. Savo išmintimi jis išgelbėjo miestą. Bet vėliau šio beturčio žmogaus niekas neatsiminė. Tad tariau: „Išmintis yra veiksmingesnė už pliką jėgą, tačiau beturčio žmogaus išmintis nėra vertinama ir jo žodžių nepaisoma“..
(9:13-16)  

Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Taigi eikš, su džiaugsmu valgyk savo duoną ir linksma širdimi gerk savo vyną, nes Dievas jau seniai patvirtino, ką darai. Tebūna tavo drabužiai visuomet šviežiai išplauti, tenestokoja tavo galva kvapaus aliejaus! Mėgaukis gyvenimu su žmona, kurią myli, per visas savo trapaus gyvenimo dienas, kurias jis tau po saule suteikia, – per visas savo trapias dienas! Tai yra tavo dalis gyvenime ir tame triūse, kuriuo triūsi po saule. Visa, ką tik tavo ranka imasi daryti, daryk visomis jėgomis, nes nebus jokios veiklos, jokių sumanymų, jokio žinojimo, jokios išminties Šeole, į kurį esi pakeliui.
(9:7-10)  

Balsuoti:
 4.0 (8)
Komentarai (0)
Kadangi bausmė už nedorus darbus ne tuoj ištinka, žmogaus širdis įsidrąsina daryti pikta.
(8:11)  

Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (1)
Kartesnė už mirtį man buvo patirtis su moterimi. Ji yra spąstai, jos širdis – žabangos, o rankos – pančiai. Kas patinka Dievui, tas jos išvengia, bet nusidėjėlis yra jos pagaunamas.
(7:26)  

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Surasta: 26
1 2 3