Jei norime pakeisti pasaulį, turime grįžti į tuos laikus, kai kariai, susėdę aplink laužą, pasakodavo istorijas. 
Coelho, Paulo
 


BIBLIJA. Senasis Testamentas. Koheleto knyga

Iš tikrųjų priespauda net išmintingąjį gali padaryti kvailą, o kyšis – sugadinti širdį.
(7:7)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Kas tik įvyksta, jau seniai buvo numatyta ir buvo žinoma, kad įvyks.
(6:10)  

Balsuoti:
 3.3 (3)
Komentarai (0)
Dievas kartais suteikia žmogui tiek turtų, nuosavybės ir garbės, kad jam netrūksta nieko, ko jis trokšta, tačiau Dievas jam neleidžia iš to patirti malonumo. Jo vietoje svetimas žmogus patiria malonumą iš to. Tai irgi rūkas ir skaudus blogis! Net jeigu žmogui gimtų šimtas vaikų ir jis gyventų daug metų, sulaukdamas senyvo amžiaus, bet jeigu jis pats savo turtais iki soties nepasinaudotų, man rodos, negyvas gimęs kūdikis būtų už jį laimingesnis.
(6:2-3)  

Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)
Taip tad suvokiau, kad žmogus neturi nieko geresnio, kaip būti laimingas ir patirti malonumo savo gyvenime. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir iš savo užsiėmimo rasti pasitenkinimo, tai yra Dievo dovana.
(3:12-13) 

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Stebėjau užsiėmimus, kuriuos Dievas žmonėms lėmė. Viskas, ką jis daro, yra tinkama savo laikui. Be to, jis taip įdiegė amžinybę į jų širdį, kad žmogus negali perprasti nei pradžios, nei galo to, ką Dievas daro.
(3:10-11)  

Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Nieko tad nėra geresnio žmogui, kaip valgyti bei gerti ir rasti pasitenkinimo savo triūse.
(2:24)  

Balsuoti:
 3.5 (6)
Komentarai (0)
Juk ne sykį žmogus, išmintingai triūsęs, kupinas žinojimo ir įgūdžių, turi palikti visa, ką turi, jokio darbo į tai neįdėjusiam žmogui. Kokia tad nauda mirtingajam iš viso jo triūso ir rūpinimosi, kurį turėjo pakelti po saule? Juk visos jo dienos yra kupinos skausmo ir jo užsiėmimas – apmaudas; net naktį jo širdis neturi ramybės. Ir tai yra rūkas!
(2:21-23)  

Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Juk su didele išmintimi ateina ir daug rūpesčių;
kuo daugiau žinai, tuo labiau kankinies.
(1:18)  

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Kas buvo, vėl bus;
kas įvyko, vėl įvyks.
Po saule nėra nieko nauja!
(1:9) 

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)

Kas mėgsta pinigus, niekad nepasisotina pinigais, nei kas mėgsta turtus, - pelnu.
Tai irgi rūkas! Kur daugėja gėrybių, ten daugėja ir jas valgančiųjų. O kur pelnas savininkui,
nebent savo akis juo paganyti? Darbininko miegas yra saldus, ar jis mažai, ar daug valgė, bet turtuolio perteklius jam miegoti neleidžia.
(5:9)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Surasta: 26
1 2 3