Kas mėgsta pinigus, niekad nepasisotina pinigais, nei kas mėgsta turtus, - pelnu.
Tai irgi rūkas! Kur daugėja gėrybių, ten daugėja ir jas valgančiųjų. O kur pelnas savininkui,
nebent savo akis juo paganyti? Darbininko miegas yra saldus, ar jis mažai, ar daug valgė, bet turtuolio perteklius jam miegoti neleidžia.
(5:9)

 


Paieška:

YouTube

Machiavelli, Niccolò

... apie valdovo protą pirmiausia sprendžiama iš to, kokie žmonės jį supa.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 90p.)
Balsuoti:
 4.5 (8)
Komentarai (0)
Valdovas gerbiamas dar ir tada, kai atvirai rodo savo draugystę arba priešiškumą, tai yra be jokių išlygų stoja į kieno nors pusę. Toks elgesys visada geresnis negu bešališkumas.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 87p.)
Balsuoti:
 3.8 (9)
Komentarai (0)
Įsitikinsime, jog naujam valdovui lengviau pelnyti draugystę tų žmonių, kurie buvo patenkinti ankstesniąja valdžia ir todėl sutiko jį priešiškai, negu tų, kurie nebuvo patenkinti ja ir todėl pasidarė jo draugais ir rėmė jo žygį.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 84p.)
Balsuoti:
 3.8 (6)
Komentarai (0)
... valdovas lengvai gali patraukti į savo pusę žmones, kurie buvo jam priešiški, kai jis paėmė valdžią, ir kuriems reikalinga jo parama, kad išsaugotų savo padėtį. Dauguma jų yra priversti jam ištikimai tarnauti, nes žino, kad savo uolumu turi išdildyti anksčiau padarytą blogą įspūdį. Todėl valdovams jie naudingesni nei tie, kurie būdami tikri dėl savęs, aplaidžiai atlieka savo pareigas.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 84p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Valdovai, ypač nauji, patyrė, jog ištikimesni ir naudingesni jiems yra tie žmonės, kurie jų valdymo pradžioje atrodydavo įtartini, negu tie, kurie iš pat pradžių buvo atsidavę.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 84p.)
Balsuoti:
 4.1 (7)
Komentarai (0)
... veiksmingiausia valdovo priemonė, padedanti išvengti sąmokslų, yra tokia: reikia neužsitraukti liaudies neapykantos.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 74p.)
Balsuoti:
 3.7 (7)
Komentarai (0)
Taigi, kad valdiniai būtų vieningi ir paklusnūs, valdovas neturi bijoti, jog bus apkaltintas žiaurumu. Kelis kartus panaudojęs smurtą, jis pasielgs daug gailestingiau negu tie, kurie dėl perdėto gailestingumo leidžia įsigalėti netvarkai, sukeliančiai skerdynes ir plėšikavimą, nes tai paliečia visą visuomenę, o valdovo panaudotas smurtas užkliudo tik pavienius asmenis.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 67p.)
Balsuoti:
 4.0 (6)
Komentarai (0)
Taigi, jei valdovas negali neskriausdamas savęs pagarsėti dosnumu ir jei jis yra protingas, tai turi per daug nesibijoti šykštuolio vardo, nes ilgainiui, kai valdiniai pamatys, jog dėl taupumo jam užtenka savo pajamų ir jis pajėgia apsiginti nuo užpuolikų bei leistis į žygius neapkraudamas jų papildomais mokesčiais, jam prigis dosnaus valdovo vardas.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 65p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
.. neprotinga manyti, kad ginkluotas žmogus gera valia paklus beginkliui, o beginklis šeimininkas bus saugus tarp ginkluotų tarnų. Kadangi vienas jaus panieką kitam, o antrasis įtarinės pirmąjį, jiedu negalės gerai veikti išvien.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 60p.)
Balsuoti:
 4.2 (5)
Komentarai (0)
Todėl išmintingas valdovas turi surasti tokį valdymo būdą, kad valdiniams visada ir visokiomis aplinkybėmis reikėtų valdovo, tada jie visą laiką bus jam ištikimi.

(Machiavelli, Niccolò. Valdovas. Vilnius: Intelektualinių Sistemų Taikymo Centras. 1998, 45p.)
Balsuoti:
 4.6 (10)
Komentarai (0)
Surasta: 26
1 2 3