Gyvo kūno ląstelės susivienija dėl bendrų interesų viską atiduodamos viena kitai. Kiekviena ląstelė gauna tik tai, kas būtina jai egzistuoti, ir visomis jėgomis rūpinasi bendra gerove. Visuose gamtos lygmenyse individas, būdamas visumos dalis, veikia bendram labui ir tuo jis yra tobulas. Neįmanoma įsivaizduoti gyvo kūno egzistavimo be altruistinio pagrindo, o egoizmas kliudo gyventi. 
Laitmanas, Michaelis
 


Manipuliacija

Manipuliacija yra socialinį kontraktą pažeidžiančių paslėptų priemonių naudojimas norint priversti santykių partnerį elgtis sau palankiu būdu.  

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 230p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Dažniau ar rečiau manipuliuojam visi. manipuliuoti prireikia dviejų tipų situacijose. kartais manipuliacijos griebiamės tada, kai mūsų santykių partneris yra nelinkęs bendradarbiauti ir atsisako tenkinti pagrįstus prašymus ... Tačiau dažniausiai paslėptos manipuliacijos priemones naudojamos tuomet, kai manipuliatorius turi "nelegalių" pageidavimų, kurie pagal numanomą socialinį kontraktą neturėtų būti tenkinami.  

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 232p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Efektyviausias manipuliacinio šantažo būdas yra pašaipa, ypač vieša. Viešai pašiepdamas žmogų manipuliatorius sukelia abejonę jo atitikimu tam tikroms vertybėms ir tai sukuria labai ryškų pagarbos praradimo grėsmės išgyvenimą ... jei jis skubiai stengsis pašalinti pašaipos priežastis, vadinasi, jis labai priklausomas nuo aplinkinių nuomonės. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 237-238p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)