Nedoras žmogus net ir savo atžvilgiu nėra draugiškai nusiteikęs, nes jam nebūdingas joks draugiškumas. Jeigu tokia būsena yra labai nelaiminga, tai reikia iš visų jėgų vengti nedorybės ir pamėginti tapti padoriu žmogumi. Tada žmogus bus ir pats sau draugiškas, ir kitiems.
Aristotelis
 


Emocinis intelektas

Emocinį intelektą galima apibūdinti kaip žmogaus gebėjimą įgyti emocines žinias ir įgūdžius, kurių reikia sėkmingam bendravimui su kitais žmonėmis, ir gebėjimą panaudoti tas žinias ir įgūdžius sėkmingam bendradarbiavimui ir santykiams užtikrinti. Kadangi gebėjimą įgyti emocines žinias ir įgūdžius yra sunku įvertinti, pastaruoju metu dažniau kalbama apie taikomąjį emocinio intelekto aspektą - emocinę kompetenciją.
Emocinė kompetencija yra žmogaus gebėjimas panaudoti emocines žinias ir įgūdžius bendravimo tikslams pasiekti. Emocinę kompetenciją galima skaidyti į dvi pagrindines dalis: emocines žinias ir emocinius įgūdžius.
Emocinės žinios yra žmogaus mokėjimas atpažinti savo ir kitų žmonių emocijas ir suprasti, kokios situacijos ir įvykiai gali vienokias ar kitokias emocijas sukelti ...
Emociniai įgūdžiai yra žmogaus gebėjimas reguliuoti savo ir kitų žmonių emocijas taip, kad būtų pasiekti bendravimo tikslai bei būtų sukurti ir palaikomi geri santykiai su kitais žmonėmis. 

(Legkauskas, Visvaldas. Socialinė psichologija. Vilnius: Vaga. 2012, 112-113p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)