Melas, kad neapykanta sargdina - galima susirgti nuo išstumtos, atskirtos neapykantos, bet ne nuo sąmoningai patirto ir išreikšto jausmo. 
Miller, Alice
 


Paieška:

YouTube

Minties galios

Kančia yra tam, kad priverstų žmones suvokti... 

Balsuoti:
 5.0 (4)
Komentarai (0)
Šiuo metu viskas vyksta atvirkščiai: mokslas daro atradimus, technika ir pramonė juos pritaiko, tai padeda vystytis šalies ekonomikai - ir šitaip ekonomikos vardan nuodijama ir silpninama žmonių giminė. Kad mokslas klestėtų, žmonija privalo artėti prie pražūties! ...
Iš tiesų žmonės niekad nėra suvokę tikrosios techninio progreso esmės. Visi reikmenys, aparatai, mašinos, judėjimo priemonės - ar jie paprasčiausiai dėl to, kad žmonės daugiau nieko neveiktų, netgi nevaikščiotų, - nes egzistuoja šie įtaisai, kurie viską už juos padaro?
 

(Aivanovas, Omramas Mikaelis. Minties galios. Prosveta. 1997, 97-99p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Tikrasis kūrėjas - minties žmogus, kaip tik mintyse kažkas sukuriama. Fizinėje plotmėje nekuriama, o kopijuojama, imituojama, padirbinėjama. 

Balsuoti:
 3.8 (5)
Komentarai (0)
Jeigu pasitaiko, jog būnate įkyriai apsėsti jus kamuojančių vaizdinių, turite žinoti, kad įmanoma juos pakeisti, susitelkus ties šiais vaizdiniais suteikti jiems kitas formas, kitas spalvas: baigsis tuo, kad jie nusilenks jūsų valiai. 

Balsuoti:
 5.0 (6)
Komentarai (0)
Jūs, pavyzdžiui, susiduriate su kokiu sunkumu: užuot leidę jam save sunaikinti, paimkite ir pastatykite jį greta to, ką jau turite, greta visų savo turtų, visų galimybių, ir imkite juos lyginti. Pamatysite, ši kliūtis negalės jiems prilygti, ji tiesiog išnyks prieš to, ką esate įgiję, didybę, beribiškumą. Taip, išmokite priešpriešinti šiuos kartėlius ir sielvartus savo turtingumui, ateičiai, idealui... ir pamatysite, kad jų neliks nė ženklo. Štai veiksmingas metodas, kurį reikėtų išmokti taikyti: sugretinimas.  

Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)