Man taip pat teko laimė patirti, kad geidulingumas gali būti sudvasintas. Iš to kyla menas. 
Hesė, Hermanas
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Senasis Testamentas. Juditos knyga

Jų galiūnas nekrito
nuo jaunų vyrų rankų,
nepaguldė jo Titanų sūnūs,
nepuolė jo aukštaūgiai milžinai,
bet Merario duktė Judita jį sužlugdė.
savo veido grožiu.
Ji nusivilko našlės drabužį,
kad suburtų užgautuosius Izraelyje.
Ji pasitepė veidą kvepalais,
susegė plaukus diadema
ir apsivilko lininį apdarą, kad jį suviliotų.
Jos sandalai sužavėjo jo akis,
jos grožis užbūrė jo protą,
ir kalavijas nukirto jam galvą!
Nuo jos drąsumo persai drebėjo,
jos drąsos medai išsigando.
(16:6-10)


Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)

Tavo jėgą sudaro ne skaičiai,
Tavo galybė remiasi ne galingais vyrais.
Tu esi Dievas kukliųjų,
pagalba engiamųjų,
gynėjas silpnųjų,
prieglauda apleistųjų,
išgelbėtojas žmonių be vilties.
(9:11)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)

 ... VIEŠPATS plaka tuos, kurie prie jo artinasi, kad juos pamokytų.
(8:27)


Balsuoti:
 1.0 (1)
Komentarai (0)

 Bet jūs nebandykite sąlygoti VIEŠPATIES, mūsų Dievo, užmojo, nes Dievas nėra kaip žmogus, kuriam galima grasinti, ar kaip paprastas mirtingasis, kuriam reikia meilikauti. Tad, kantriai laukdami jo išgelbėjimo, šaukimės jo pagalbos. Jis išgirs mūsų balsą, jei šitai jam patiks.
(8:16-17)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)

 Jūs nepajėgiate ištirti žmogaus širdies gelmių ar suprasti jo proto minčių, kaip tad galite ištirti Dievą, kuris visa tai padarė, pažinti jo mintį, suprasti jo užmojį?
(8:14)


Balsuoti:
  
Komentarai (0)