Turėdamas žmoną, kuri pataria, prižiūri, ir paprastas žmogus puikiausiai iškyla. 
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Joną

Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:
kai buvai jaunas, pats susijuosdavai
ir vaikščiojai, kur norėjai.
O pasenęs tu ištiesi rankas, –
kitas tave perjuos ir ves, kur nenori.
(21:18) 

Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
Aš jums tai kalbėjau,
kad manyje atrastumėte ramybę.
Pasaulyje jūsų priespauda laukia,
bet jūs būkite drąsūs:
aš nugalėjau pasaulį!
(16:33) 

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jei mane mylite, –
jūs laikysitės mano įsakymų;
aš paprašysiu Tėvą,
ir jis duos jums kitą Globėją,
kuris liktų su jumis per amžius, –
Tiesos Dvasią,
kurios pasaulis neįstengia priimti,
nes jos nemato ir nepažįsta.
O jūs ją pažįstate,
nes ji yra pas jus ir bus jumyse ...
Globėjas – Šventoji Dvasia,
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, –
jis išmokys jus visko ir viską primins,
ką esu jums pasakęs ...
Kai ateis Globėjas,
kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, –
Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, –
jis toliau liudys apie mane.
Ir jūs liudysite,
nes nuo pradžios su manimi esate buvę.
(14:15--17, 26; 15:26-27 ) 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte:
kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus.
(13:34-35) 

Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Jėzus atsakė:
„Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta:
Aš tariau: jūs esat dievai!?
Taigi [Įstatymas] vadina dievais tuos,
kuriems skirtas Dievo žodis,
ir Raštas negali būti panaikintas.
(10:34-35) 

Balsuoti:
 3.0 (3)
Komentarai (0)
... jūs pažinsite tiesą,
ir tiesa padarys jus laisvus.
(8:32) 

Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį.
(8:7) 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Tad neteiskite pagal išorę, bet žiūrėkite teisingumo.
(7:24) 

Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Niekas negali ateiti pas mane,
jei mane pasiuntęs Tėvas
jo nepatraukia;
(6:44) 

Balsuoti:
 2.3 (4)
Komentarai (0)
Dievas yra dvasia,
ir jo garbintojai
turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.
(4:24) 

Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 12
1 2