Kaip daug jėgos turi dangų siekią kalnai, taip daug jos turi ir tas žmogus, kuris tyčia mažai kalba. Didelė idėja ar didelis reikalas tikrai nebus įvykintas, jei prieš laiką apie tai su visais kalbėsime, aiškinsimės, girsimės. Žinoma, reikia turėti nors vieną asmenį, su kuriuo galėtum pasitarti, kuriam galėtum pasigirti, pasiskųsti: mat, kartais žmogus visko pats nepastebi, nenumatai... 
Paulauskas, Stasys
 


Paieška:

YouTube

BIBLIJA. Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Joną

Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:
kai buvai jaunas, pats susijuosdavai
ir vaikščiojai, kur norėjai.
O pasenęs tu ištiesi rankas, –
kitas tave perjuos ir ves, kur nenori.
(21:18) 

Balsuoti:
 3.7 (6)
Komentarai (0)
Aš jums tai kalbėjau,
kad manyje atrastumėte ramybę.
Pasaulyje jūsų priespauda laukia,
bet jūs būkite drąsūs:
aš nugalėjau pasaulį!
(16:33) 

Balsuoti:
 3.7 (3)
Komentarai (0)
Jei mane mylite, –
jūs laikysitės mano įsakymų;
aš paprašysiu Tėvą,
ir jis duos jums kitą Globėją,
kuris liktų su jumis per amžius, –
Tiesos Dvasią,
kurios pasaulis neįstengia priimti,
nes jos nemato ir nepažįsta.
O jūs ją pažįstate,
nes ji yra pas jus ir bus jumyse ...
Globėjas – Šventoji Dvasia,
kurį mano vardu Tėvas atsiųs, –
jis išmokys jus visko ir viską primins,
ką esu jums pasakęs ...
Kai ateis Globėjas,
kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, –
Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, –
jis toliau liudys apie mane.
Ir jūs liudysite,
nes nuo pradžios su manimi esate buvę.
(14:15--17, 26; 15:26-27 ) 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte:
kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus.
(13:34-35) 

Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
Jėzus atsakė:
„Argi jūsų Įstatyme nėra parašyta:
Aš tariau: jūs esat dievai!?
Taigi [Įstatymas] vadina dievais tuos,
kuriems skirtas Dievo žodis,
ir Raštas negali būti panaikintas.
(10:34-35) 

Balsuoti:
 3.0 (3)
Komentarai (0)
... jūs pažinsite tiesą,
ir tiesa padarys jus laisvus.
(8:32) 

Balsuoti:
 4.4 (7)
Komentarai (0)
Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį.
(8:7) 

Balsuoti:
 5.0 (7)
Komentarai (0)
Tad neteiskite pagal išorę, bet žiūrėkite teisingumo.
(7:24) 

Balsuoti:
 2.7 (3)
Komentarai (0)
Niekas negali ateiti pas mane,
jei mane pasiuntęs Tėvas
jo nepatraukia;
(6:44) 

Balsuoti:
 2.3 (4)
Komentarai (0)
Dievas yra dvasia,
ir jo garbintojai
turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.
(4:24) 

Balsuoti:
 4.5 (6)
Komentarai (0)
Surasta: 12
1 2