Kaikurių žmonių nelaimė – ne malonumų stoka, o patys malonumai.
Seneca, Lucius Annaeus
 


Paieška:

YouTube

Apie tapimą asmeniu

Pamažu mano patyrimas privertė padaryti išvadą, kad individas turi savyje gebėjimą ir tendenciją, jei ne akivaizdžią, tai slaptą, bręsti. Kai psichologinis klimatas palankus, ši tendencija atsiskleidžia ir tampa iš galimos reali ... Neatsižvelgiant į tai, kaip ši tendencija būtų vadinama - augimo tendencija, savęs aktualizacijos tendencija ar judėjimu pirmyn - ji iš tiesų yra pagrindinis gyvenimo šaltinis ... Tai akivaizdi visos gyvybės ir žmogaus gyvenimo reikmė - plisti, plėstis, tapti savarankiška, vystytis, bręsti - siekimas atskleisti ir panaudoti visas organizmo galimybes tiek, kad jo aktyvumas sustiprintų organizmą arba asmenybę. 

(Rogers, Carl R.. Apie tapimą asmeniu. Vilnius: Via Recta. 2005, 40p.)
Balsuoti:
 4.2 (6)
Komentarai (0)
Tai, kas labiausiai asmeniška, yra bendriausia. 

(Rogers, Carl R.. Apie tapimą asmeniu. Vilnius: Via Recta. 2005, 33p.)
Balsuoti:
 4.3 (9)
Komentarai (0)
Kai kam tai bus labai keista veikimo kryptis. Man ji atrodo vertinga, nes egzistuoja keistas paradokasas: kai priimu save tokį, koks esu, aš keičiuosi. Manau, kad šito išmokau iš savo klientų, tiek iš savo patyrimo - mes negalime pasikeisti ar atsisakyti to, kuo esame, kol visiškai to nepriimame. Po to pasikeičiame beveik nepastebimai. 

(Rogers, Carl R.. Apie tapimą asmeniu. Vilnius: Via Recta. 2005, 25p.)
Balsuoti:
 4.8 (4)
Komentarai (0)
Bendraudamas su kitais žmonėmis pastebėjau, kad nieko gero nebus, jeigu dėsiuos tuo, kuo nesu. Neverta būti ramiam ir maloniam, jei iš tikrųjų esi piktas ir nusiteikęs kritiškai. Neverta apsimesti, kad viską žinai, jei iš tikrųjų ne visi atsakymai aiškūs. Neverta elgtis taip, kaip elgiasi mylintis asmuo, jei tuo metu esi nusiteikęs priešiškas. Nepadės ir tai, jei elgsiuos taip, lyg visiškai pasitikėčiau savim, nors iš tiesų būsių išsigandęs ir sutrikęs. Pastebėjau, kad net kalbant apie labai elementarius dalykus šis teiginys išlieka teisingas. Neverta elgtis taip, lyg būtum sveikas, kai iš tikrųjų jautiesi sergąs.
Kitais žodžiais tariant, galima būtų pasakyti, kad mano santykiai su aplinkiniais nebus vertingi ir efektyvūs, jeigu puoselėsiu tik savo išorę, elgiuosi vienaip, o iš tikrųjų jausiu visai ką kita. Esu įsitikinęs, kad tai nepadės man užmegsti konstruktyvių ryšių su kitais žmonėmis.  

(Rogers, Carl R.. Apie tapimą asmeniu. Vilnius: Via Recta. 2005, 24-25p.)
Balsuoti:
 3.8 (8)
Komentarai (1)