Sunkiau numalšinti pavydą, negu neapykantą.  
Larošfuko, Fransua de
 


Paieška:

YouTube

451 Farenfeito

– Kodėl ... man atrodo, kad jaučiuosi taip, lyg pažinočiau tave jau daugybę metų?
– Todėl, kad jūs man patinkate ... ir kad aš nieko iš jūsų nenoriu. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 35p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Garantijų neprašykite. Ir nemanykite, kad gali išgelbėti koks nors vienas dalykas, asmuo, mašina ar biblioteka. Pats padėk sukurti pasauliui išsigelbėjimą, ir jei skęsi, tai bent žūsi žinodamas, kad plauki į krantą. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 92p.)
Balsuoti:
 4.4 (10)
Komentarai (0)
Kiekvienas mirdamas turi ką nors palikti po savęs, sakydavo mano senelis. Vaiką, knygą, paveikslą, namą, pastatytą sieną arba porą pasiūtų batų. Arba pasodintą sodą. Ką nors, ką būtų lietųsi tavo ranka ir kur prisiglaus tavo siela, kai mirsi, o kai žmonės žvelgs į tą medį, tavo pasodintą gėlę, matys tave. Nesvarbu, ką darytum, sakė jis, jei tik savaip pakeiti ką nors, kas prieš tau prisiliečiant buvo kitoks, atitraukęs savo rankas, turės kažką sava. Skirtumas tarp žmogaus, šiaip sau pjaunančio pievelę, ir tikro sodininko - tai prisilietimas, sakydavo jis. Pjovėjas praėjo, ir jo kaip nebūta, o sodininkas liks ten visam gyvenimui. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 160p.)
Balsuoti:
 5.0 (26)
Komentarai (0)
Bijai padaryti klaidų. Nebijok. Iš klaidų galima pasimokyti. Ach, kai buvau jaunesnis, tiesiog atvirai brukau žmonės savo neišmanymą. Mane mušė lazdomis. Sulaukus keturiasdešimties, mano bukasis ginklas jau buvo išgaląstas lyg skustuvas. Jei slėpsi neišmanymą, niekas tavęs nemuš ir niekada nepasimokysi. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 110p.)
Balsuoti:
 5.0 (9)
Komentarai (0)
Merdėjimo privalumas: kai nebeturi ko prarasti, gali rizikuoti į valias. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 91p.)
Balsuoti:
 4.5 (11)
Komentarai (0)
Televizorius rodo "tikrovę". Tai - tiesioginis ryšys, tai - visi matmenys. Jis tau nurodo ką galvoti ir įspraudžia tai į tave. Imate galvoti, kad tai turi būti teisinga. Jums atrodo, jog kitaip būti negali. Jis taip neša tave prie savo paties išvadų, kad protui nebelieka laiko protestuoti: "Kokia nesąmonė!" 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 90p.)
Balsuoti:
 5.0 (8)
Komentarai (0)
Geri rašytojai dažniausiai prisiliečia prie paties gyvenimo. Vidutiniškieji greita ranka perbraukia per jį. Blogieji išprievartauja jį ir palieka musėms. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 89p.)
Balsuoti:
 4.6 (9)
Komentarai (0)
Negalima tiksliai pasakyti, kada gimsta draugystė. Kaip pilant į indą lašą po lašo, pagaliau vienas lašas perpildo jį ir skystis išsilieja per kraštus, taip ir po daugelio gerų poelgių kažkuris vienas pagaliau perpildo širdį. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 77p.)
Balsuoti:
 4.8 (10)
Komentarai (0)
... tai vienkartinių nosinaičių amžius. Išsipūsk nosį į kokį žmogų, suglamžyk ir išmesk, imk kitą, vėl išpūsk, suglamžyk, išmesk. Visi šnirpščiasi vienas į kito skvernus. 

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 24p.)
Balsuoti:
 4.6 (8)
Komentarai (0)
 ... kiek gi pažįsti žmonių, kurie atspindėtų tavo paties šviesą? Žmonės dažniau ... kaip deglai, liepsnojantys, kol smilktelėję užgęsta. Kaip gi retai kitų žmonių veidai atspindės tavo paties išraišką, tavo paties slapčiausią virpančią mintį?

(Bredberis, Rėjus. 451 Farenfeito. Kaunas: Jotema. 2006, 18p.)
Balsuoti:
 4.0 (6)
Komentarai (0)