Parkso mokesčių dėsnis: Padidėję mokesčiai nebesumažėja. 
Mikalauskas, Remigijus
 


Paieška:

YouTube

Aurelijus Augustinas

Teisinga tai, kas yra taip, kaip atrodo pažįstančiajam, jei jis nori ir gali pažinti.

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 129p.)
Balsuoti:
 2.5 (6)
Komentarai (0)
Vadinasi, jei kas nors klaidinga dėl to, kad atrodo kitaip, negu yra, arba teisinga dėl to, kad atrodo taip, kaip yra, tai pašalinus tą, kuriam atrodo, nebūtų nieko nei teisinga, nei klaidinga.

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 123p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Išvada tokia: teisinga tik tai kas nemirtinga.

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 107p.)
Balsuoti:
 3.8 (5)
Komentarai (0)
... pirmiau reikia pažinti tiesą, per kurią galima pažinti ir kita.

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 101p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Nusigręžk nuo savo šešėlio, sugryžk į save; nėra jokios [kitos] tavo pražūties, tik užmiršimas, kad pražūti negali.

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 195p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
... kūniškus malonumus: aš noriu jų turėti tiek, kiek jie gali būti naudingi mano sveikatai.

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 81p.)
Balsuoti:
 4.3 (6)
Komentarai (0)
PALAIMINGAS GYVENIMAS (vita beata) - visų helenizmo ir vėlyvosios Antikos filosofijos mokyklų siekis. Visos jos sutarė, kad palaimingai gyvena tik didžiausio ir tobuliausio gėrio siekiąs žmogus. Vėlgi visos sutiko, kad toks aukščiausias gėris nėra turtai, aukštos pareigos visuomenėje ar ramus šeimos gyvenimas. Visi šie dalykai geri ir naudingi tiek, kiek netrugdo ar padeda artėti prie ano didžiausio ir aukščiausio gėrio. Epikiūrininkams didžiausias siektinas gėris buvo "ramybė", stoikams - "gyvenimas pagal prigimtį", platonikams - kiek įmanoma labiau supanašėti su Dievu, tai yra - kuo tobuliau savo mąstymu pažinti Dievą.

Darius Alekna, (Įvado žodis)

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 22p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
... savo sielos laisvei įsakau sau netrokšti, neieškoti ir nevesti žmonos.

(Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Alma littera. 1994, 79p.)
Balsuoti:
 3.4 (7)
Komentarai (0)