SĄSKAITA

Vieną vakarą, kai , mama  ruošė vakarienę, jos mažas sūnelis įžengė į virtuvę ir įteikė popieriaus lapelį.

Mama nusišluostė rankas į prijuostę ir ėmė skaityti tai ,kas buvo parašyta:

Už žolės pjovimą:                                               5.00Lt.
Už savo kambario tvarkymą:                              1.00Lt.
Už pirkinių parnešimą:                                         0.50Lt.
Už brolio priežiūrą:                                              0.25 Lt.
Už šiukšlių išnešimą:                                          1.00Lt.
Už mano pažymius:                                            5.00Lt.
Už kiemo šlavimą ir lapų grėbimą:                      2.00Lt.
Viso :………………………………………………  14.75Lt.


Motina pažiūrėjo sūnui tiesiai į akis. Jos  akyse galėjai perskaityti šimtus prisiminimų. Tada ji paėmė pieštuką ir kitoje lapelio pusėje užrašė:

Už  tai, kad 9 mėnesius tave nešiojau  : NIEKO NEPRAŠAU
Už naktis praleistas šalia tavęs  besimeldžiant ir slaugant tave : NIEKO NEPRAŠAU.
Už laiką skirtą tau ir ašaras dėl tavęs pralietas: NIEKO NEPRAŠAU
UŽ patarimus, suteiktas žinias, už mokslą: NIEKO NEPRAŠAU.
Už drabužius, žaislus, valgį, ir net už ašaras nušluostytas ir nosį nuvalytą : NIEKO NEPRAŠAU.

Sūnau mano... Jei tu sudėsi, tai pamatysi, kad  mano meilė tau... NIEKO NEKAINUOJA.

Kai sūnus perskaitė mamos parašytus žodžius , jo mažais skruostais nusirito dvi didelės ašaros. Ir tada mažasis žmogiukas, pažiūrėjęs į savo motiną, tarė :      
         « O KAIP AŠ TAVE  MYLIU, MAMA ! »

Tada jis vėl paėmė pieštuką ir didelėm raidėm užrašė ant savo sąskaitos:

UŽ VISKĄ UŽMOKĖTA

Įkelta 2008 06 04

*© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: zinios@inbox.lt