Platonas 

( 422-347 pr. m. e.) 

    Graikų filosofas, gimė Atėnuose, aristokratų šeimoje, motinos prosenelis buvo Solonas. Tikrasis Platono vardas Aristoklis, tačiau, dėl plačių pečių, gimnastikos mokytojo buvo pavadintas Platonu. 

    Pradžioje filosofijos mokėsi pas Kratilą, Herakleito pasekėją. Vėliau, sulaukęs 20 m. tapo Sokrato  mokinys, kuris jam padarė lemiamą įtaką. 

    Po Sokrato mirties Platonas paliko Atėnus ir netrukus leidosi į keliones, kurios truko 20 metų. Pradžioje nuvyko į Egiptą, kurio civilizacija jį sužavėjo ir paliko gilų įspūdį. Toliau keliavo į pietų Italiją ir užmezgė glaudžius ryšius su pitagoriečiais. Po to keliavo į Siciliją. Sirakuzuose tironas Dionisijus I supykęs pardavė Platoną į vergiją iš kurios jis buvio sėkmingai išpirktas vieno jį atpažinusio žmogaus. 

    Po visų peripetijų, grįžęs iš kelionių į Atėnus, būdamas keturiasdešimties įkūrė savo filosofijos mokyklą - Platono Akademiją.

    Žymiausias jo mokinys – Aristotelis.

Daugiau  informacios:© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: zinios@inbox.lt