Nikolas Makiavelis
(Niccolò Machiavelli)
 1469 – 1527 m.
 
    
N. Makiavelis - italų mąstytojas, rašytojas, politinis veikėjas. Gimė Florencijoje kilmingų, bet nusigyvenusių didikų šeimoje. Būdamas neturtingas, negalėjo įgyti universitetinio išsimokslinimo, tačiau, augdamas tarp Florencijos humanistų,  išmoko lotynų kalbos ir studijavo senovės autorių raštus savarankiškai.
     Garsiausias jo veikalas "Valdovas" kuriame pragmatiškai išdėstomi valdžios užkariavimo, bei įvairūs valdymo principai.
Knygos "Valdovas" citatų santrauka.

Daugiau:
Vikipedija

© 2007 www.citatos.tinkle.lt   © 2008 www.citatos.com .Visos teisės saugomos.
El. paštas: zinios@inbox.lt