Neskolink žmogui, galingesniam už save;
jeigu ką nors skolini, laikyk tai nuostoliu.
(8:12) 
 


Paieška:

YouTube

Diatribės

Niekinkite mirtį: ji arba jus užbaigia, arba perkelia kitur.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 49p.)
Balsuoti:
 4.0 (4)
Komentarai (0)
Sakoma, kad daiktų gimtis nieko nepraranda, nes visa, kas iš jos išplėšiama, į ją grįžta, ir niekas negali pražūti, nes neturi kur nukristi, o vėl atsiranda ten, iš kur iškeliavo.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 488p.)
Balsuoti:
 5.0 (3)
Komentarai (0)
Meno tikslas yra padaryti, amato - padaryti su nauda.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 411p.)
Balsuoti:
 2.7 (7)
Komentarai (0)
Melagis, norėdamas įtikinti didele netiesa, nebūna patenkintas mažu prasimanymu.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 569p.)
Balsuoti:
 3.9 (8)
Komentarai (0)
... visi geismų sukelti dalykai semiami iš giliai ir tučtuojau dingsta; nesvarbu, kiek pilsi, kiauras maišas vis tiek bus kiauras.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 546p.)
Balsuoti:
 4.0 (2)
Komentarai (0)
Malonumas - trapus, trumpas, paniekos vertas daiktas. Kuo godžiau jo semsi, tuo greičiau virs priešybe, jo tutčtuojau neišvengiamai arba gailimasi, arba gėdijimasi. Jame nieko nėra didinga arba to, kas tiktų dievams artimai žmogaus prigimčiai.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 545p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
... didžiausiais vargšais telaiko pilvui ir geiduliams atsidavusius, nuo neveiklumo suragojusios ir sustingusios sielos mirtinguosius, kad ir kokiais turtais jie spindėtų.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 544p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Nemažai paguos ir mintys, jog tavo sielvartas nieko nepadės nei tam, kurio liūdi, nei tau: juk nenorėsi, kad beprasmis užsiėmimas ilgai tęstųsi.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 315p.)
Balsuoti:
 4.5 (4)
Komentarai (0)
Teisybės nepažįstantys bepročiai dievams priskiria jūros audras, baisias liūtis, žiemos šalčius, tuo tarpu niekas iš to, kas mums kenkia ar teikia naudos, netaikytina būtent mums. Ne dėl mūsų visata atneša žiemą ar vasarą, čia jos savi dėsniai, kuriais užsiima dievai. Mes esame pernelyg išdidūs, jei sau atrodome verti, kad tai vyktų dėl mūsų. Visa tai atsitinka ne tam, kad mus skriaustų ar, priešingai, gelbėtų.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 122p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Išminčiaus namai ankšti, neišpuoselėti, be klegesio, be puošmenų, nesaugomi parsidavėlišku išdidumu paskirstančių minią durininkų, bet per šį tuščią, be vartininko slenkstį likimas neperžengia. Jis žino, kad jam nėra vietos ten, kur niekas nuo jo nepriklauso.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 69p.)
Balsuoti:
 5.0 (2)
Komentarai (0)
Surasta: 152
Ankstesnis   6 7 8 9 10   Sekantis