Tik kančia ir meilė gali atskleisti gyvenimo paslaptis. 
Coelho, Paulo
 


Paieška:

YouTube

Diatribės

Tiek esi niekinamas, kiek niekini kitus. Nes labiausiai savo sielą menkina nedovanotinai ją iškėlusieji.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 435p.)
Balsuoti:
 3.0 (2)
Komentarai (0)
Paklausk bet kurį gyvenančių iš grobio žmonių, ar jie labiau norėtų doru keliu pasiekti to, ką gauna plėšikaudami ir vogdami. Ir iš praeivių užpuldinėjimo ir užmušinėjimo besipelnantis galvažudys trokš verčiau pamesta rasti negu išplėšti. Neaptiksi nė vieno. labiau linkusio mėgautis niekšiškumu, o ne niekšiškumo vaisiais.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 458p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Daugybė žmonių piktinasi ne nuodėmėmis, o nusidėjėliais.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 124p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
... pyktis dėl svetimos nuodėmės - šlykštus ir menkadvasis.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 104p.)
Balsuoti:
  
Komentarai (0)
Taigi didžiausia paguoda yra galvoti, kad mums atsitiko tai, ką visi patyrė prieš mus ir ką visi patirs, ir man atrodo, jog daiktų prigimtis rūsčiausią dėsnį padarė bendrą tam, kad visuotinė lygybė sušvelnintų lemties kraugeriškumą.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 314-315p.)
Balsuoti:
 3.0 (1)
Komentarai (0)
Kiekvienas jungas mažiau trina nešančiam negu besipriešinančiam; tėra vienas milžiniškų nelaimių palengvinimas: kentėti ir nusilenkti būtinybei.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 151p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Virš visų negandų pakilęs kantruolis laiko apglėbęs aukščiausią gėrį ir ne tik žmogui, bet ir likimui sako: "Kad ir ką darytum, esi per mažas mano sielos giedrai sudrumsti. To neleidžia protas, kuriam pavedžiau valdyti gyvennimą. Pyktis man labiau pakenks negu skriauda. Kodėl labiau? Skriaudos ribos yra apibrėžtos, o kur ir kol mane tampys pyktis - neaišku".

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 160p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Ugnis išbando auksą, nedalia - narsius vyrus.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 47p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Nelaimė yra proga narsumui.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 42p.)
Balsuoti:
 5.0 (1)
Komentarai (0)
Ilgai bijote to, kas taip trumpa.

(Seneca, Lucius Annaeus. Diatribės. Vilnius: Pradai. 1997, 50p.)
Balsuoti:
 4.5 (26)
Komentarai (0)
Surasta: 152